Τρ. Πειραιώς: Αύξηση 48% στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων | Mikrometoxos.gr

Τρ. Πειραιώς: Αύξηση 48% στα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

30.08.2016 18:12

Επιστροφή στην κερδοφορία και εκ νέου μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο β’ τρίμηνο του έτους.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 20 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία 37 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2016.

Σε εξαμηνιαία βάση τα καθαρά αποτελέσματα που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε οριακή ζημία 17 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,1 δισ. ευρώ το 1ο εξάμηνο 2015.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας η Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:

“Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας Πειραιώςκατά τα τελευταία τρίμηνα. Η Τράπεζα συνεχίζει με προσήλωση την προσπάθεια για μείωση των NPLs, ενίσχυση της ρευστότητάς της και επαναφορά σε κερδοφορία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοση του 2ου τριμήνου 2016.

Κύριος άξονας της δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Παράλληλα, στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της Τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας.”

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017