Τριπλασιάζει το μέρισμα ο ΟΛΘ

Δημοσιεύθηκε: 22 Απριλίου 2015 – 16:11

Πραγματοποιήθηκε σήμερα και ώρα 13.00 στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της αποθήκης Δ’ στην Α΄ Προβλήτα Λιμένος, η τακτική συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού με κύρια θέματα την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων, μεταξύ των οποίων και ο Δ/νων Σύμβουλος, τον ορισμό ανεξάρτητων μελών του Δ/Σ και ορισμό Επιτροπής Ελέγχου. Επίσης στα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν η διάθεση ετησίων κερδών και η απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Στην περίπτωση του πρώτου θέματος δεν υπήρξε απόφαση με αποτέλεσμα το θέμα να παραπέμπεται σε επαναληπτική συνέλευση στις 13/5.

Εξελίξεις υπήρξαν όμως σε ότι αφορά την διανομή μερίσματος και παρά την πρόταση του Δ.Σ. για διανομή 0,70 ευρώ ανά μετοχή, η τακτική γ.σ. ενέκρινε την διανομή μικτού μερίσματος ύψους 1,95 ευρώ, που σημαίνει μερισματική απόδοση 11,5%, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής (!)

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω υψηλών ταμειακών διαθεσίμων, δεν είναι η πρώτη φορά που η γ.σ. εγκρίνει διανομή μερίσματος σημαντικά υψηλότερη από την αρχική πρόταση του δ.σ. της εταιρείας.

Ο τίτλος, παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα και για την χρήση 2014, ακολουθεί μόνιμη πλαγιοκαθοδική πορεία και από την αρχή του χρόνου σημειώνει απώλειες που ξεπερνούν το 33%.