Τριάντα χρόνια πέρασαν και πρόοδος καμμία…

Το περιεχόμενο του άρθρου της Die Zeit για την Ελλάδα (18 Απριλίου 1986)

 

Ηandelsblatt: Η ελληνική κρίση του 1986 όπως την κατέγραψε….η Die Zeit – Οι ομοιότητες με το σήμερα

Οι ανάγκες της Ελλάδας σε εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος είναι τεράστιες.
Το υψηλό ποσοστό εισαγωγών που καταγράφει ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Community) αναδεικνύει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία.
Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες του ΟΟΣΑ, κάθε νευραλγικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας υποφέρει από την έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, γεγονός που υπονομεύει κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη της Ελλάδας. Μεγάλο μέρος της ευθύνης ανήκει στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.
Η ετυμηγορία των μελετών του ΟΟΣΑ είναι σαφής: Την ώρα που όλα τα βιομηχανικά κράτη της Δύσης κατέγραψαν συρρίκνωση πληθωρισμού το 1985, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 19%.
Για το 1986, o πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 21%. Η μέση ανάπτυξη στα κράτη μέλη της Δύσης εκτιμάται πέριξ του 3%, ενώ για την Ελλάδα προβλέπεται ύφεση -1%.

Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εδώ και πέντε χρόνια, αλλά οι προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί, με την ένταξή τους, έχουν μερικώς καλυφθεί. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πάσχει από χρόνιες οικονομικές ανισορροπίες και ακόμη δεν έχει κατορθώσει να τονώσει την εξαγωγική της δραστηριότητα. Η ανάγκη της ελληνικής οικονομίας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απελπιστική, εάν πράγματι η χώρα προσδοκά να δρέψει τα οφέλη από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
Η ελληνική οικονομία βασίζεται στον πρωτογενή τομεά, αλλά οι φτωχές προοπτικές της γεωργίας έχουν δώσει ώθηση στο φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης. Το 50% των Ελλήνων ζει πλέον στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική οικονομία εμφανίζει θεμελιώδεις αδυναμίες, ελλείψει ουσιαστικού βιομηχανικού κλάδου. Η όποια βιομηχανική παραγωγή χαρακτηρίζεται από φτωχή ποιότητα και χαμηλής δυναμικής τεχνολογικά μέσα.

 


Μεγάλη πηγή ανησυχίας εξακολουθεί να αποτελεί η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας. Σημαντικό μέρος των Ελλήνων πολιτών που, υπό άλλες συνθήκες θα είχαν χάσει τις δουλειές τους, έγιναν ξαφνικά… κυβερνητικοί υπάλληλοι (government employees). Ο κλάδος του δημοσίου αυξάνεται ραγδαία, χωρίς ωστόσο να ενισχύεται ταυτόχρονα και η παραγωγικότητα. Όλες αυτές οι οικονομικές πολιτικές αυξάνουν επικίνδυνα το ποσοστό του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Η χρηματοπιστωτική κρίση της Ελλάδας επιδεινώθηκε από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες της χώρας, οι οποίες βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει ήδη αντιληφθεί πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει…

Ηandelsblatt: Η ελληνική κρίση του 1986 όπως την κατέγραψε....η Die Zeit - Οι ομοιότητες με το σήμερα