Τρεις εργολάβοι έστηναν όλες τις δουλειές…

Λες και δεν το ξέραμε…

Οχι όμως μόνον να το λέμε…

Γιατί όλα στα ίδια βρισκόμαστε…