Τράπεζες: Οι νέες εκτιμήσεις και τιμές στόχου από Citi και BofA-ML - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τράπεζες: Οι νέες εκτιμήσεις και τιμές στόχου από Citi και BofA-ML

07.04.2015 16:35

Η Citigroup

αναμένει από τις ελληνικές τράπεζες να καταγράψουν ζημίες το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω των χαμηλότερων εσόδων από τόκους και συναλλαγές, καθώς και αυξημένων προβλέψεων.
Επίσης, μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά 80% -96% για Alpha Bank και Εθνική και αρνητικά (ζημίες) για Eurobank και Πειραιώς, αντανακλώντας την μείωση της χρηματοδότησης του ELA. Αυτό θα διαβρώσει την κεφαλαιακή θέση των ελληνικών τραπεζών.

Οι νέες εκτιμήσεις αντανακλούν τη μείωση των εσόδων από τόκους και χρηματοοικονομικές πράξεις και τα υψηλότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Παράλληλα αποτυπώνει την αύξηση του κόστους των ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες από 12% έως 14%.
Τέλος, η Citigroup προχώρησε σε μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών, διατηρώντας όμως την σύσταση ” Αγοράς ” για τον κλάδο. Ειδικότερα, για την Alpha Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 0,47 ευρώ, από 0,65 ευρώ προηγουμένως, για την Πειραιώς στα 0,61 ευρώ από 1,45 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank στα 0,16 από 0,30 ευρώ προηγουμένως και για την Εθνική στα 1,74 από 2,75 ευρώ προηγουμένως.

Η Bank of America Merrill Lynch

 

πιστεύει ότι ο κίνδυνος άντλησης κεφαλαίων αυξάνεται για τις ελληνικές τράπεζες, ακόμη και αν υπάρξει ένα θετικό πολιτικό αποτέλεσμα. Ο κίνδυνος απορρέει από το ενδεχόμενο αυστηρότερων απαιτήσεων από την ΕΚΤ με στόχο την ποιότητα του κεφαλαίου ή/και τα επίπεδα προβλέψεων, ή εγχώριες ρυθμιστικές αλλαγές, όπως προγράμματα ελάφρυνσης του χρέους ή διαγραφές.
Για να ανακάμψει χρηματιστηριακά ο κλάδος πρέπει η αγορά να πειστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απομείωσης της αξίας τους. Γι αυτό το λόγο μειώνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 0,30 ευρώ, της Τρ. Πειραιώς στα 0,33 ευρώ και για τη Eurobank στα 0,10 ευρώ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017