Τράπεζες: Μεγέθη, δείκτες, παρατηρήσεις και επισημάνσεις…

ΤΡΑΠΕΖΕΣ:  

 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά 1,7 δις ευρώ έναντι 800 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2014. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται σε 24,3% έως 38,9% με καλύτερη την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς στο άλλο άκρο. 

Οι καλύψεις διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα (56% -63%) ενώ για πρώτη φορά όλες οι τράπεζες ανακοίνωσαν στις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων τα δάνεια που έχουν σε ρύθμιση. 

Με βάση αυτές τις ανακοινώσεις τα δάνεια που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία μαζί με τα μη εξυπηρετούμενα κινούνται μεταξύ 40% – 49% ενώ η κάλυψη υποχωρεί στο 42% με 47%.

 

TΡΑΠΕΖΕΣ[Ι]: 

 

Τα συνολικά έσοδα από τόκους μειώθηκαν σε μέσα επίπεδα κατά 4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2014 ενώ εμφανίζονται αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. 

Η μείωση αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της αύξησης του ELA ο οποίος αντικατέστησε τις εκροές των καταθέσεων. 

Από σχεδόν μηδενικό ELA το Δεκέμβριο του 2014 η έκθεση στον μηχανισμό ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώθηκε σε 66 δις ευρώ τον Φεβρουάριο και 75,1 δις ευρώ τον Μάρτιο. Και πλέον βαδίζουμε για τα 87 δισ. ευρώ…

Η συνολική έκθεση μαζί με την χρηματοδότηση της ΕΚΤ στο τέλος Μαρτίου είχε διαμορφωθεί στα 113,8 δις ευρώ. Και σήμερα έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο, συγκεκριμένα στα 121 εκατ. ευρώ…

 

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

* ,