Τράπεζες – Κόπωση μετά από τρία καλά τρίμηνα

 

Αντέχουν τα κεφάλαια, η ύφεση όμως καθυστερεί το γύρισμα των ισολογισμών.

 

Οι τράπεζες ήταν ο μεγάλος χαμένος των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου. Λογικό. Σε μια οικονομία που αιμορραγεί από καταθέσεις και η αίσθηση μεγαλύτερων διευκολύνσεων (βλ. σεισάχθεια, κούρεμα χρεών κλπ) προς τους δανειολήπτες δημιούργησαν ένα πολύ αρνητικό μίγμα για τους τραπεζικούς ισολογισμούς.

 

Όλα τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο με ζημιές στην τελική γραμμή και αν κάτι είναι παρήγορο σε αυτή την εικόνα είναι η διατήρηση των προ προβλέψεων κερδών σε ικανοποιητικά επίπεδα και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

 

Στις λίγες θετικές αναγνώσεις του τριμήνου συγκαταλέγεται και η κεφαλαιακή επάρκεια που διατηρεί την απόσταση από τα κρίσιμα επίπεδα των δεικτών φερεγγυότητας.

 

Αναλυτικά:

 

  • Τα συνολικά έσοδα από τόκους μειώθηκαν σε μέσα επίπεδα κατά 4% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2014 ενώ εμφανίζονται αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Η μείωση αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της αύξησης του ELA ο οποίος αντικατέστησε τις εκροές των καταθέσεων. Από σχεδόν μηδενικό ELA το Δεκέμβριο του 2014 η έκθεση στον μηχανισμό ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώθηκε σε 66 δις ευρώ τον Φεβρουάριο και 75,1 δις ευρώ τον Μάρτιο. Η συνολική έκθεση μαζί με την χρηματοδότηση της ΕΚΤ στο τέλος Μαρτίου είχε διαμορφωθεί στα 113,8 δις ευρώ. Το επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε κατά 14 μονάδες βάσης στο 2,4% μετά από εννέα συνεχόμενα ανοδικά τρίμηνα με την Εθνική Τράπεζα να έχει την καλύτερη επίδοση λόγω Finans με 2,65%.
  • Τα οργανικά έξοδα υποχώρησαν κατά 17% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο –λόγω εποχικότητας και δώρου Χριστουγέννων- και 3% σε σχέση με πέρυσι. Στις περισσότερες τράπεζες αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη ότι οι οργανικοί στόχοι μείωσης κόστους έχουν επιτευχθεί. Τα προ προβλέψεων αποτελέσματα είναι αυξημένα κατά 42% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο με την Αlpha bank να έχει την καλύτερη εικόνα.
  • Τα δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά 1,7 δις ευρώ έναντι 800 εκατ. ευρώ στο δ’ τρίμηνο του 2014. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται σε 24,3% έως 38,9% με καλύτερη την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς στο άλλο άκρο. Οι καλύψεις διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα (56% -63%) ενώ για πρώτη φορά όλες οι τράπεζες ανακοίνωσαν στις παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων τα δάνεια που έχουν σε ρύθμιση. Με βάση αυτές τις ανακοινώσεις τα δάνεια που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία μαζί με τα μη εξυπηρετούμενα κινούνται μεταξύ 40% – 49% ενώ η κάλυψη υποχωρεί στο 42% με 47%.
  • Η τελική γραμμή στο α’ τρίμηνο έδειξε ζημιές 445 εκατ. ευρώ καθώς το σύνολο των προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 1,46 δις ευρώ και δεν υπήρξε ουσιαστική συνεισφορά από έκτακτα αποτελέσματα ή αναβαλλόμενη φορολογία.

 

Τα κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στα α’ τρίμηνο

 

Σε εκατ. ευρώ Eurobank Δ (%) Εθνική Δ (%) Πειραιώς Δ (%) Alpha Δ (%)
1Q15 QoQ 1Q15 QoQ 1Q15 QoQ 1Q15 QoQ
Προ προβλέψεων Κέρδη 216 7,9% 357 -1,7% 223 101,3% 320 190,9%
Κέρδη προ φόρων -110 -85,9% -91 -91,8% -54 -90,9% -107 -83,4%
Κέρδη μετά από φόρους -93 -82,3% -159 -85,6% -77 -76,3% -116 -73,7%

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

 

Δεδομένου του ότι περισσότερα από τα 2/3 του δευτέρου τριμήνου έχουν χρονικά διανυθεί χωρίς να αλλάζει κάτι από το εσωτερικό περιβάλλον το δεύτερο τρίμηνο δεν προβλέπεται να είναι θετικότερο ή τουλάχιστον να φέρει την τελική γραμμή κοντά στο μηδέν. Επίσης με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς τα πλάνα κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών δείχνουν να καθυστερούν στερώντας έτσι κάποιες δυνατότητες χρηματοδότησης.

Από την άλλη πλευρά οι τρέχουσες αποτιμήσεις έχουν προεξοφλήσει μεγάλο μέρος από αυτή την εξέλιξη. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται μεταξύ 59% και 38% της ενσώματης καθαρής τους θέσης. Σε αυτά τα επίπεδα η αγορά όχι μόνο έχει λάβει υπόψη της το μακροοικονομικό περιβάλλον και ότι αυτό συνεπάγεται για την καθυστέρηση στην επίτευξη καθαρής κερδοφορίας αλλά και το ενδεχόμενο προσφυγής σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου.

Για να συμβεί αυτό και με δεδομένο ότι τουλάχιστον για φέτος δεν θα υπάρξει αλλαγή στο τρόπο υπολογισμού του αναβαλλόμενου πιστωτικού φόρου στα εποπτικά κεφάλαια, η αχίλλειος πτέρνα θα παραμείνει η εγγραφή νέων επισφαλειών. Οι αντοχές με βάση τους δείκτες φερεγγυότητας έχουν μπροστά τους δύο με τρία τρίμηνα ακολουθώντας την δυναμική του α’ τριμήνου σε ένα ακραίο σενάριο αδυναμίας της οικονομίας.

 

Πως διαμορφώνεται η ενσώματη καθαρή θέση σε σχέση με την τρέχουσα τιμή (ευρώ)

 

Με βάση τους ισολογισμούς 31.03.2015 Alpha Eurobank Εθνική Πειραιώς
Ενσώματη καθαρή θέση (ευρώ) 0,55 0,30 1,80 1,11
Τιμή  19/06/2015 (ευρώ) 0,2060 0,1230 0,8800 0,3260
Τιμή προς λογιστική αξία 37,5% 41,0% 48,9% 29,4%

MANOΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή: BetaΧρηματιστηριακή

 

Σύντομα

* ,