Το σκίτσο της ημέρας αλλά και των Ημερών…

17-12-16