Το μεταμεσονύχτιο σημειωματάριο του μικρομέτοχου (7/1/2017)

WALL STREET: Τα ρεκόρ που έχει καταρρίψει ξεπερνούν και την πλέον “εξωγήινη” φαντασία κι όμως καθημερινά αναρωτιούνται και αναφέρονται για προσπάθειες να γράψει κι άλλα ρεκόρ… Λες και έχει καμμία σημασία πλέον… Οι άνθρωποι ξεβράκωσαν όλους τους ειδικούς, όλους τους επιστήμονες  αλλά κι όλα τα αστέρια του χρηματιστηριακού ρεπορτάζ και… γίγνεσθαι. Αλλά αυτοί… εκεί τον χαβά τους… Φαντασθείτε τώρα να διορθώσει λχ  10% (από τις 20 χιλ. στις 18 χιλ. μονάδες) και να αρχίσουν το… σας τα λέγαμε!!! Για όλα ικανοί άλλωστε…

………..

ΦΛΕΡΤΑΡΙΣΜΑ και υπερβολή: Αντε βρε Ντάου Τζώννυ ξεπέρασε τις 20000 να παύσουμε καθημερινά να διαβάζουμε το… Φλερτάρει με τις 20.000 μονάδες ο Dow Jones!! Λες και οι 19990 – 19.999 που έγραψε, δεν είναι 20.000…

………..

ΞΑΦΝΙΚΟ «κούρεμα» έως 22% στους «μισθούς» των εργαζομένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών μπορεί να φέρει η υποχρεωτική, με βάση το ν. Κατρούγκαλου και την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμετοχή (από την 1/1/2017) του εργοδότη στο κόστος της ασφάλισης, ενώ ισχυρό κίνητρο απόκρυψης εισοδημάτων δίνεται, από φέτος, στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δήλωναν μεσαία και υψηλά εισοδήματα.

………..

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΔΕΝ τον άκουσαν…

tsortsil

………

ΔΑΝΕΙΑ (μη εξυπηρετούμενα)

xreh

…………

ΡΑΓΔΑΙΑ  ΑΥΞΗΣΗ μη εξυπηρετούμενων δανείων

ragdaia

……….

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ: ΜΙΓ (12μηνο)

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,139 0,161 12,14
30 ημερών 0,125 0,161 21,71
3 μηνών 0,114 0,161 25,60
6 μηνών 0,105 0,161 42,73
12 μηνών 0,048 0,222 93,83

 

…………

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ:

Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης ενός χαρτοφυλακίου με απλό τρόπο και σε καθημερινή βάση, είναι η σύγκριση του με ένα ‘Χαρακτηριστικό Χαρτοφυλάκιο’ ή αλλιώς ‘Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς’ (Benchmark porãolio). Το ρόλο των λεγόμενων Χαρτοφυλακίων Αναφοράς τον έχουν οι Μετοχικοί ή Χρηματιστηριακοί Δείκτες (Stock Indices).

Οι Δείκτες των Χρηματιστηρίων αρχικά δημιουργήθηκαν

1.Για να αποτυπώνουν την πορεία ενός Χρηματιστηρίου (ή ενός συγκεκριμένου κλάδου)

2.Για να χρησιμοποιηθούν ως μέτρο σύγκρισης της απόδοσης των Διαχειριστών Κεφαλαίων.

Ο Χρηματιστηριακός Δείκτης (Index) είναι ένας αριθμός που εκφράζει τη σχέση μεταξύ του επιπέδου μιας δεδομένης μεταβλητής για μια στιγμή και ότι σε άλλη προγενέστερη χρονική στιγμή (η βασική τιμή).

1.Η τιμή βάσης μπορεί να οριστεί αυθαίρετα και είναι η αρχική τιμή του δείκτη.

2.Η μεταβλητή είναι η τιμή ενός χαρτοφυλακίου (του οποίου την πορεία αποτυπώνει ο δείκτης)

Ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το χαρτοφυλάκιο του δείκτη, είναι διαφορετικός για κάθε Χρηματιστηριακή Αγορά, και βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια.

Οι βασικότερες παράμετροι στις οποίες πρέπει να ληφθεί απόφαση για το προσδιορισμό του δείκτη είναι οι ακόλουθες:

  • 1. Πόσες μετοχές θα συμπεριληφθούν στο Δείκτη (πχ όχι μικρός αριθμός προκειμένου να είναι πιο αντιπροσωπευτικός)
  • 2. Ποιες μετοχές θα συμπεριληφθούν στο Δείκτη (πχ πρέπει να υπάρχει ικανοποιητική διασπορά και να περιλαμβάνονται μετοχές από τους περισσότερους κλάδους)
  • 3. Ποιες θα είναι οι σταθμίσεις που θα τους δοθούν.

………….

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η θεμελιώδης ανάλυση, στηρίζεται κυρίως στη μελέτη των θεμελιωδών μεγεθών-παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία, τον κλάδο και την εταιρία. Στόχος των αναλυτών στην περίπτωση της θεμελιώδους ανάλυσης είναι η ανάλυση των οικονομικών (λογιστικών) καταστάσεων, προκειμένου να προσδιορίσουν την δίκαιη αξία των υπό εξέταση εταιριών.

Με την αναγνώριση των θεμελιωδών μεταβλητών καταλήγουν στις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη της αγοράς μετοχών. Η θεμελιώδης ανάλυση ως εκ τούτου δίνει σημασία στα ακόλουθα:

1. Στα κέρδη και στις πωλήσεις της εταιρίας – ποια είναι η αναμενόμενη κερδοφορία τη εταιρίας, η οποία και θα εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και κερδοφορία της…

2. Στην ζήτηση και προσφορά των προϊόντων που παράγει η εταιρία – το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία…

3. Σε εποχιακούς παράγοντες – αν οι ταμειακές ροές τις εταιρίας εξαρτώνται από εποχικά φαινόμενα, πχ κατανάλωση αναψυκτικών και καλοκαίρι…

4. Στην δυναμικότητα της κάθε εταιρίας – που περιλαμβάνει τα πλάνα ανάπτυξης, τόσο στην εγχώρια, όσο και σε διεθνείς αγορές.

5. Στις συνθήκες ανταγωνισμού – πόσες εταιρίες δραστηριοποιούνται στο κλάδο και ποιες οι επιπτώσεις από την αύξηση ή μείωση των υπαρχόντων εταιριών.

6. Στο μερίδιο της αγοράς που έχει η κάθε εταιρία – άρα το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια μεγένθυνσης, ή μόνο ανάγκη διατήρησης του υπάρχονος μεριδίου.

7. Στην δυναμική και στην προοπτική ανάπτυξης του κλάδου που ανήκει κάθε εταιρία – κατά πόσο το σύνολο του κλάδου έχει περιθώρια αύξησης του κύκλου εργασιών του.

8. Σε κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η εταιρία, και δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο συντελεστή βήτα – όπως για παράδειγμα συνεχές μεταβολές στο φορολογικό πλαίσιο, ή το μη ευνοικό πλαίσιο εξαγωγών…

9. Στους δείκτες μετοχικής αξιολόγησης – χρήση των προαναφερμένων δεικτών προκειμένου να εντοπίσουμε υποτιμημένες ή υπερτιμημένες μετοχές.

10. Στην κεφαλαιακή διάρθρωση – για παράδειγμα η μη δυνατότητα ικανοποιήσης υψηλού δανεισμού.

11. Στην Χρηματιστηριακή Αξία της εταιρίας – και η μεγάλη ή μικρή της διαφορά με το ENTERRISE VALUE.

Όλες αυτές οι παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη από έναν αναλυτή, προκειμένου να αποτυπώσει την Δίκαιη Αξία (Fair Value) της εταιρίας.

………..

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

Σύνθεση δείκτη (5 Ιαν 2017)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΑΛΦΑ 1,99 0,51 89 2.721.970.293     41,46 1
ΑΤΤ 0,044 7,32 36 37.055.357      0,56 1
ΠΕΙΡ 0,216 -1,37 65 1.226.138.932     18,67 1
ΕΥΡΩΒ 0,667 0,6 81 1.181.029.552     17,99 1
ΕΤΕ 0,255 -2,67 60 1.399.514.183     21,32 1

…………

  • EΞAMHNA 2016

AUDIO VISUAL: Η καθαρή θέση μειώθηκε κι άλλο (από τα 8,13 εκατ. σε 4,81 εκατ. ευρώ) ο δανεισμός ενισχύθηκε κατά 2,8 εκατ. στα… 122 εκατ. ευρώ, κάτι που μεταφράζεται σε δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 25 (!) αφού στο ταμείο υπάρχει μόλις 1 εκατ. ευρώ. Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 3,77 εκατ. ευρώ. Με τον κύκλο εργασιών στα 19,6 εκατ(από 16,8 εκατ.) ζημίες 4,65 εκατ. (από -6,16 εκατ.) και ebitda θετικα 293 χιλ. ευρώ (από 191 χιλ.) Απασχολεί 442 άτομα (πέρυσι 433)

ELGEKA: Αρνητικά πλέον τα ίδια κεφάλαιά της (0,29 εκατ.) από τα +4 εκατ.ευρώ προηγουμένως. Ο δανεισμός πάντα σε υψηλά επίπεδα (86,5 εκατ. ευρώ),τα ταμειακά διαθέσιμα σε 8,5 εκατ. (από 6,2 εκατ) ενώ απασχολεί 1343 άτομα (πέρυσι …1855 άτομα). Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 90,5 εκατ. (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και οι ζημίες υπερδιπλασιάσθηκαν από 2,1 εκατ. σε 4,6 εκατ. ευρώ. (συν.δραστ.) Θετικά Ebitda 4,38 εκατ. από 4,1 εκατ. προηγουμένως…

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ: Τρέφεται από το…λίπος που διέθετε. Πάλι ζημίες ύψους 567 χιλ. ευρώ (από -626 εκατ), μείωση πωλήσεων (από 9,54 σε 9,12 εκατ. ευρώ), θετικά ebitda 708 χιλ. ευρώ (από 602 χιλ), δανεισμός 12 εκατ. (από 12,1) και ταμείο σταθερό στα 9,7 εκατ. ευρώ… ΙΔΙΑ κεφάλαια- καθαρή θέση 20,78 εκατ. (από 21,34 εκατ.), απαιτήσεις από πελάτες 6,6 εκατ. (από 5,52 εκατ.)… Απασχολεί προσωπικό 179 ατόμων (από 172). Στα μόλις 4,8 εκατ. οι πλην δανείων υποχρεώσεις του.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 13,3 εκατ. ευρώ (13,2), πωλήσεις 7,72 εκατ. (8,2), κέρδη 82 χιλ. ευρώ (από -74 χιλ.), ebitda 254 χιλ. (από 238 χιλ). Οριακές αρνητικές ταμειακές ροές από λειτ. δραστηριότητες 8 χιλ. ευρώ από +2,55 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ταμειακά διαθέσιμα 3 εκατ. (από 1,2 εκατ) δανεισμός 2,86 εκατ. (από 3,06 εκατ.) και λοιπές υποχρεώσεις 3,9 εκατ. ευρώ. Αποθέματα 3,38 εκατ. και απαιτήσεις 5,2 εκατ. ευρώ (3,2 και 5,2 εκατ. πέρυσι). Απασχολεί 115 άτομα (από 121).

ΕΚΤΕΡ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21,34 εκατ. ευρώ (21,77 εκατ), πωλήσεις 5,74 εκατ. (7,72 εκατ.), κέρδη 113 χιλ. ευρώ (από -51 χιλ.), ebitda 329 χιλ. (από 132 χιλ). Αρνητικές ταμειακές ροές από λειτ. δραστηριότητες ύψους 3,22 εκατ. ευρώ από -0,31 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ταμειακά διαθέσιμα 6,6 εκατ. (από 11,4 εκατ) δανεισμός ΜΗΔΕΝ (από ΜΗΔΕΝ) και λοιπές υποχρεώσεις 5,8 εκατ. ευρώ (από 8,1 εκατ.). Αποθέματα 5,25 εκατ. και απαιτήσεις 0,95 εκατ. ευρώ (5,25 και 0,65 εκατ. πέρυσι). Απασχολεί 50 άτομα (από 49).

PASAL:  Νέα αύξηση στα Αρνητικά ίδια κεφάλαιά της (-19,2 εκατ.) από τα -16,44 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Ο δανεισμός πάντα σε υψηλά επίπεδα (126 εκατ. ευρώ),τα ταμειακά διαθέσιμα σε… 165 χιλ. ευρώ (από 303 χιλ.) ενώ απασχολεί 26 άτομα (πέρυσι 26 άτομα). Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,04 εκατ. και οι ζημίες 2,59 εκατ. από  7,05 εκατ. ευρώ το 2015. Θετικά Ebitda 270,4 χιλ. ευρώ από αρνητικά 3,31 εκατ.ευρώ προηγουμένως… Αρνητικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 0,6 εκατ. ευρώ (από -14,5 εκατ. ευρώ).

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ: Κύκλος εργασιών (1,35 εκατ. ευρώ) (από 1,18 εκατ.), ζημίες 1,84 εκατ. (από -1,58 εκατ.) αρνητικά ebitda 1,81 εκατ. από -1,57 εκατ. ευρώ. Σύνολο καθαρής θέσης 9,15 εκατ. από 11 εκατ. ευρώ. Σύνολο υποχρεώσεων 1,48 εκατ. ευρώ (από 93 χιλ. ευρώ) και ταμείο 5 εκατ. ευρώ (από 0,74 εκατ.). Εσωτερική αξία μετοχής στις 30 Ιουνίου 2016 στα 0,8200 ευρώ, καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2,47 εκατ. από αρνητικές 3,47 εκατ. το 2015. Απασχολεί προσωπικό 3 ατόμων (πέρυσι 2).

ΚΡΕ.ΚΑ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,67 εκατ. ευρώ (3,97 εκατ), πωλήσεις 10,9 εκατ. (11,74 εκατ.), ζημίες 1,3 εκατ. ευρώ (από -1,09 εκατ.). Θετικές ταμειακές ροές από λειτ. δραστηριότητες 0,24 εκατ. ευρώ από 0,66 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ταμειακά διαθέσιμα 0,95 εκατ. (από 0,74 εκατ), δανεισμός 20,8 εκατ. όλα βραχυπρόθεσμα (από 19,7 εκατ.) και λοιπές υποχρεώσεις 5,15 εκατ. ευρώ (από 5 εκατ.). Αποθέματα 0,7 εκατ. και απαιτήσεις 9,8 εκατ. ευρώ (5,25 και 0,65 εκατ. πέρυσι).

—————

ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ  – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Image result for ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Image result for ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Related image

Image result for ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Related image

Image result for ΖΑΚΥΝΘΟΣ