Το… γλωσσάρι των ελληνικών διαπραγματεύσεων

Ειδικότερα, η εφημερίδα επισημαίνει πως από την ημέρα εκλογής του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία έχουν υπάρξει ορισμένες αλλαγές ως προς το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στις διαπραγματεύσεις, όπως για παράδειγμα η εξάλειψη των λέξεων «μνημόνιο» και «τρόικα».
«Αμφότερες αντικαταστάθηκαν με νέα λέξεις που διαθέτουν μεγαλύτερη ευφημία» σχολιάζει η Wall Street Journal.
Aναλυτικά:
Brussels Group: Ο όρος που αντικαθιστά την «τρόικα» και τους «θεσμούς»
Θεσμοί: Ο αρχικός όρος που χρησιμοποίησε η ελληνική κυβέρνηση για να περιγράψει την τρόικα
Συμφωνία: Όρος για να περιγραφεί το υπάρχον πακέτο διάσωσης της Ελλάδας
Συμβόλαιο για την Ανάκαμψη και Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας: Το όνομα που επιλέχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για τη συμφωνία, η οποία θα επέλθει στα τέλη Ιουνίου. Δηλαδή με άλλα λόγια, το τρίτο πακέτο βοήθειας
Ευελιξία: Όρος που περιγράφει τις αλλαγές σε ορισμένα μέτρα της υπάρχουσας συμφωνίας
Δανειακή Σύμβαση: Ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγραφεί το «Master Financial Assistance Facility Agreement»
Επιτόπου ανταλλαγή στοιχείων: Ο όρος που χρησιμοποιείται για την εποπτεία της Ελλάδας από τα τεχνικά κλιμάκια
Ασάφεια: Η αγαπημένη λέξη του Γιάννη Βαρουφάκη, η οποία χρησιμοποιείται για να καταδείξει τα ευρεία και ασαφή όρια της συμφωνίας…