Το ΣΜΕ του Ftse25 αύξησε την υποτίμηση στο 0,45%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης

ΧΠΑ

Οριακά πτωτική αποδείχθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στην Αγορά Παραγώγων, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσαν οι συναλλαγές τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (28.433 συμβόλαια).
Στα 5.709 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 952, 923 για τον Οκτώβριο και 29 για τον Νοέμβριο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα 1.527) κινήθηκε μεταξύ 1.520 και 1.539,75 μονάδων και αύξησε την υποτίμηση στο 0,45%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.
Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (40.000 Εθνική, 10.570 ΟΠΑΠ 10.000 Πειραιώς), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (2.921), Eurobank (8.326), Πειραιώς (6.180), Εθνική (7.344), MIG (1.286), ΟΤΕ (998), ΔΕΗ (887).
Ας σημειωθούν τα 50 δικαιώματα αγοράς για την ΔΕΗ, λήξεως Οκτωβρίου, με τιμή εξάσκησης τα 2,60 ευρώ.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Πειραιώς (7.175.542 τεμ.), Alpha Bank (11.801.029 τεμ.) και Eurobank (4.745.742 τεμ.).
(*) Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
* ,