Το Λονδίνο δικαιώθηκε σε προσφυγή που κατέθεσε κατά των οίκων εκκαθάρισης Δικαστική νίκη-ορόσημο της Βρετανίας έναντι της ΕΚΤ βάζει «φωτιά» στην πορεία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

Οι οίκοι εκκαθάρισης, που ως επί το πλείστον έχουν έδρα στο City του Λονδίνου, θα έπρεπε να εγκατασταθούν εντός της Ευρωζώνης, προκειμένου να εποπτεύονται

Την πορεία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς θέτει υπό αμφισβήτηση πλέον η απρόσμενη δικαστική νίκη της Βρετανίας που επηρεάζει την πολιτική της ΕΚΤ.

Το Λονδίνο δικαιώθηκε στην προσφυγή που έκανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της «πολιτικής εγκατάστασης» των οίκων εκκαθάρισης της ΕΚΤ. Σύμφωνα με την τελευταία, οι οίκοι εκκαθάρισης, που ως επί το πλείστον έχουν έδρα στο City του Λονδίνου, θα έπρεπε να απομακρυνθούν και να εγκατασταθούν εντός της Ευρωζώνης προκειμένου να εποπτεύονται και να μειωθούν τυχόν συστημικοί κίνδυνοι για την χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης.

Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πήρε το μέρος της Βρετανίας και αποφάσισε να ακυρώσει «το πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την επίβλεψη, καθόσον επιβάλλει στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που παρεμβαίνουν στην εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών τίτλων υποχρέωση εγκαταστάσεως σε κράτος μέλος του Ευρωσυστήματος».

«Το Γενικό Δικαστήριο, διαπιστώνοντας ότι η υποχρέωση αυτή υπερβαίνει τα όρια της απλής επίβλεψης και αποτελεί μέρος της ρυθμίσεως της δραστηριότητάς τους, κρίνει ότι η ΕΚΤ δεν έχει την απαιτούμενη αρμοδιότητα προς ρύθμιση της δραστηριότητας των συστημάτων εκκαθαρίσεως τίτλων.» αναφέρει συγκεκριμένα, η δικαστική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr.