Τι προβλέπουν για το 9μηνο του ΟΤΕ

Στα 196 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη του στο εννεάμηνο του 2014 προβλέπει η IBG σε έκθεση στην οποία διατηρεί την τιμή-στόχο των 13,20 ευρώ και την σύσταση ΑΓΟΡΑ…

Όπως τονίζει την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατέγραψε κέρδη ύψους 505 εκατ. τα οποία ωστόσο περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τα κέρδη από την πώληση της Hellas Sat και της θυγατρικής στη Βουλγαρία.

Τα έσοδα του Οργανισμού προβλέπεται να ανέλθουν στα 2,9 δισ. καταγράφοντας πτώση 3,6%. Τα EBITDA (εξαιρούνται κόστη αναδιάρθρωσης και εθελουσίας) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1,050 δισ.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου του ΟΤΕ θα ανακοινωθούν στις 6 Νοεμβρίου μετά το κλείσιμο της αγοράς. Σύμφωνα με την Alpha Finance τα Καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε 70 εκατ. ευρώ. Οι αναλυτές της διατηρούν σύσταση «οutperform» και τιμή-στόχο 14,80 ευρώ.

Τιμή στόχου στα 12,40 ευρώ δίνουν οι αναλυτές της τσέχικης Wood & Co. με σύσταση ”Αγορά”.

Σύμφωνα με τον οίκο ο ΟΤΕ έχει ελκυστικές αποτιμήσεις καθώς μετά την άνοδο της μετοχής στα 13,20 ευρώ το Μάρτιο ακολούθησε την πτωτική πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Κρίνει ότι τα σημερινά επίπεδα τιμής είναι «αδικαιολόγητα», δεδομένου ότι τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά και η απομόχλευση του ισολογισμού προχώρησε.

Από την άλλη πλευρά, τα ρίσκα για τον ΟΤΕ είναι κυρίως μακροοικονομικά και πολιτικά, καθώς οι επόμενοι μήνες θα είναι σημαντικοί για την κατάσταση στην Ελλάδα.

Επιπρόσθετα ο «παράλογος» ανταγωνισμός στη Ρουμανία αποτελεί ένα ακόμα αρνητικό παράγοντα.