Τι μας έδειξε το α' 6μηνο των 4 συστημικών τραπεζών- χρειάζεται δουλειά... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τι μας έδειξε το α’ 6μηνο των 4 συστημικών τραπεζών- χρειάζεται δουλειά…

02.09.2016 00:22
  • Τι μας έδειξε το α΄ 6μηνο των 4 συστημικών τραπεζών – Τα κεφάλαια σταθεροποιήθηκαν αλλά ακόμη χρειάζεται δουλειά
To γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει σταθεροποίηση σε επιμέρους δείκτες αλλά ακόμη δεν βρισκόμαστε στην φάση της ανάκαμψης
Τι μας έδειξαν τα αποτελέσματα α΄ 6μήνου ή β΄ τριμήνου του 2016 των ελληνικών τραπεζών;
1)Οι επιδόσεις παρέμειναν σταθεροποιημένες αλλά φτωχές, το NII και το PPI παραμένει σταθερό για τρίμηνα.
Τουλάχιστον δεν επιδεινώνεται.
2)Τα κεφάλαια επίσης έμειναν σταθερά ένδειξη ότι οι επιδόσεις των προ προβλέψεων κερδών είναι ανεκτές.
3)Οι προβλέψεις ακολούθησαν σχετικά κοινή πορεία, στην Alpha bank σημειώθηκε αύξηση προβλέψεων στο β΄ τρίμηνο του 2016 λόγω και Μαρινόπουλου και Mega ενώ στην Πειραιώς σημειώθηκε σταθεροποίηση αν ληφθούν υπόψη και οι λοιπές προβλέψεις.
4)Το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος έμεινε σταθερός
5)Οι βασικότεροι δείκτες NPLs και NPEs εμφάνισαν σταθεροποιητικές τάσεις με τα NPLs να δείχνουν οριακά καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα NPEs.
6)H μείωση της εξάρτησης από το ELA συνεχίζεται με βάση τα στοιχεία Αυγούστου 2016 στα 13,5 δισεκ. στην Πειραιώς και στα 15,4 δισεκ. στην Alpha bank
7)Οι δραστηριότητες από το εξωτερικό στην Εθνική και την Eurobank ήταν καταλυτικής σημασίας γιατί επηρέασαν πολύ σοβαρά την κερδοφορία.
Στην Εθνική αποδίδεται το κέρδος 3 εκατ σε ενοποιημένη βάση.
8)Η Eurobank βελτίωσε οριακά τα κεφάλαια της εξέλιξη θετική ενώ ταυτόχρονα πέτυχε την καλύτερη επίδοση σε κέρδη 106 εκατ  στο α΄ 6μηνο του 2016 και καθίσταται η πιο κερδοφόρος τράπεζα στην Ελλάδα.
To γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει σταθεροποίηση σε επιμέρους δείκτες αλλά ακόμη δεν βρισκόμαστε στην φάση της ανάκαμψηςΕθνική τράπεζα: Το εξωτερικό και ο πυλώνας 2 σταθεροποίησαν τις επιδόσεις στο α΄ 6μηνο

Στα 3 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Εθνικής στο α΄ 6μηνο του 2016.
Στην Ελλάδα η Εθνική εμφάνισε ζημία -50 εκατ ευρώ και στο εξωτερικό κέρδη +53 εκατ ευρώ.
Το βασικό στοιχείο λοιπόν για την Εθνική ήταν ότι οι επιδόσεις στο εξωτερικό βοήθησαν ώστε η τράπεζα να περάσει σε κέρδος.
Όμως ειδικά στην Ελλάδα η μείωση των εξόδων από τόκους -45 εκατ λόγω μείωσης των ομολόγων του πυλώνα 2 (επιτόκιο 3,05% με 3,5%) είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η χρηματοοικονομική εικόνα της Εθνικής τράπεζας.
Οι προβλέψεις της τράπεζας στο α΄ 6μηνο του 2016 διαμορφώθηκαν στα 365 εκατ ευρώ.
Τα NPEs ανήλθαν στο 45,8% των δανείων ή 21,1 δισεκ. ενώ τα NPLs στα 34,4%.
Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα μειώνεται στα 13,2 δισεκ. με 8,2 δισεκ. από την ΕΚΤ και μόλις 5 δισεκ. ELA.
Τα κεφάλαια από την πώληση της Finansbank μείωσαν το ELA αισθητά.
Τα κεφάλαια της Εθνικής με όρους tangible book value παραμένουν σταθερά 6,9 δισεκ. ή 6,6 δισεκ. με CRD4 πλήρους εφαρμογής της Βασιλείας 4.
Το συμπέρασμα το εξωτερικό πάει καλά, τα έξοδα εκ τόκων μειώνονται αλλά ακόμη η Ελλάδα θέλει δουλειά.

Eurobank: Η υψηλότερη κερδοφορία, καλό εξωτερικό και αύξηση κεφαλαίων

Στα 106 εκατ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Eurobank στο α΄ 6μηνο του 2016 και η τράπεζα μπορεί να υποστηρίζει ότι έχει την υψηλότερη κερδοφορία στο σύστημα.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι δραστηριότητες από το εξωτερικό βελτιώνονται συνεχώς.
Τα δάνεια της Eurobank 51 δισεκ. οι καταθέσεις 32,97 δισεκ. και το ενεργητικό 72,65 δισεκ.
Οι προβλέψεις στα 398 εκατ στο α΄ 6μηνο (α τρίμηνο 175 εκατ και β΄ τρίμηνο 222 εκατ).
Τα NPEs στα 23 δισεκ. ή 45,1% ενώ τα NPLs στα 17,7 δισεκ.
Ως προς τα NPEs τα καταναλωτικά εμφανίζουν NPEs 63,9%, οι μικρομεσαίες εταιρίες 67%, και οι μεγάλες επιχειρήσεις 46,7%.
Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα μειώνεται στα 18 δισεκ. εκ των οποίων 13,7 δισεκ. ELA και 4,3 δισεκ. ΕΚΤ.
Ως προς τα κεφάλαια με όρους tangible book ανέρχονται σε 5,15 δισεκ. έχουν βελτιωθεί οριακά με το RWA στα 58,2 δισεκ.

Alpha bank: Αύξηση προβλέψεων στο β΄ τρίμηνο του 2016 – Σταθερά κεφάλαια 

Οριακή ζημία εμφάνισε στο α΄ 6μηνο του 2016 η Alpha bank στα -19 εκατ ευρώ λόγω αύξησης προβλέψεων για προβληματικά δάνεια.
Επίσης το retail είναι το πιο κερδοφόρο από τους βασικούς τομείς εσόδων της τράπεζας ενώ το investment το πιο ζημιογόνο.
Με βάση την ανάλυση προκύπτουν τα εξής στοιχεία για την Alpha bank.
Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια ανήλθαν στο α΄ 6μηνο του 2016 στα 605 εκατ ευρώ, στο β΄ τρίμηνο ανήλθαν στα 350 εκατ και στο α΄ τρίμηνο ήταν 255 εκατ.
Τα NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 37,8% ή 23,2 δισεκ. σημειώνουν μια οριακή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα.
Τα NPEs όμως τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε 27,3 δισεκ. ή 52,6% σε σύνολο δανείων 61,4 δισεκ.
Με την αυστηρή ερμηνεία του όρου τα NPEs ανέρχονται σε 32,2 δισεκ.
Οι σωρευτικές προβλέψεις της Alpha bank ανέρχονται σε 15,9 δισεκ και τα ενήμερα δάνεια 29,1 δισεκ. ευρώ.
Από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι στα NPEs τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις φθάνουν στο 84,1% (74,5% NPLs), τα καταναλωτικά εμφανίζουν NPEs 61%, τα στεγαστικά 45,6%.
Τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 6,8 δισεκ. εκ των οποίων τα 84,1% είναι NPEs.
Ως προς την ρευστότητα τον Αύγουστο του 2016 η Alpha bank είχε εξάρτηση από το ευρωσύστημα 21,1 δισεκ. εκ των οποίων 15,4 δισεκ. ELA και 5,7 δισεκ. ΕΚΤ ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν οριακά στα 32,1 δισεκ.
Ως προς τα κεφάλαια της Alpha bank στο α΄ 6μηνο του 2016 παρέμειναν σταθερά στα 8,32 δισεκ.
Η Alpha bank συνεχίζει να διατηρεί την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων ενώ δεν επηρεάστηκαν στο β΄ τρίμηνο του 2016 παρά την αύξηση των προβλέψεων.

Πειραιώς: Οριακή ζημία στο 6μηνο του 2016 αλλά με τάσεις βελτίωσης στην Ελλάδα

Οριακές ζημίες -17 εκατ εμφάνισε στο α΄ 6μηνο του 2016 η Πειραιώς ενώ στο β΄ τρίμηνοι σημείωσε κέρδη +20 εκατ ευρώ.
Από την Ελλάδα προέκυψαν κέρδη 36 εκατ.
Με βάση την ανάλυση προκύπτει ότι υπήρξε μια προσπάθεια σχετικής ωραιοποίησης του δευτέρου τριμήνου αλλά και κάποια σημάδια καλύτερης συμπεριφοράς ορισμένων δεικτών στο β΄ τρίμηνο.
Να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις στο β΄ τρίμηνο του 2016 προήλθαν από την διοίκηση Σάλλα και Λεκκάκου.
Ποια είναι τα βασικά στοιχεία;
Οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια μειώθηκαν στα 265 εκατ στο β΄ τρίμηνο από 289 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2016.
Όμως αν συμπεριληφθούν και οι λοιπές προβλέψεις στα 33 εκατ του β΄ τριμήνου οι συνολικές προβλέψεις 6μήνου ανέρχονται στα 587 εκατ ευρώ.
Τα NPLs ανήλθαν στα 25,9 δισεκ. ή 39% ενώ τα NPEs 52,1% ή 36,8 δισεκ. ευρώ.
Τα κεφάλαια παρέμειναν σταθερά στα 7,74 δισεκ. εκ των οποίων το DTA ανέρχεται στα 5,092 δισεκ. σταθεροποιημένο.
Η εξάρτηση από το ευρωσύστημα με βάση τα στοιχεία Αυγούστου του 2016 ανήλθε στα 25 δισεκ. εκ των οποίων 13,5 δισεκ. ELA και 11,5 δισεκ. ΕΚΤ.
Να σημειωθεί ότι το ELA της Alpha bank είναι το υψηλότερο στο σύστημα και ακολουθεί η Πειραιώς.
Σε γενικές γραμμές η Πειραιώς ήθελε να δείξει ότι παρά την διοικητική κρίση μπορεί η Πειραιώς να εμφανίζει σταθερή εικόνα και αυτό τον στόχο τον πέτυχε.

Επιδόσεις ελληνικών τραπεζών α΄ 6μηνο 2016

Τράπεζα Αποτελέσματα α΄ 6μήνου 2016 Κεφάλαια
TBV
Προβλέψεις α΄ 6μηνο 2016 NPEs NPLs
Εθνική +3 εκατ 6,9 δισ 365 εκατ 47,9% 34,4%
Πειραιώς -17 εκατ 7,74 δισ 587 εκατ 52,1% 39%
Eurobank +106 εκατ 5,15 δισ 398 εκατ 45,1% 34,7%
Alpha -19 εκατ 8,32 δισ 605 εκατ 52,6% 37,8%

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews.gr

(Πρώτη Ενημέρωση: 00:51, Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου)
www.bankingnews.gr

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017