Τι μας έδειξε το α΄ τρίμηνο του 2015 της Εθνικής;

Το core tier 1 με Βασιλεία ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 8,7% το χαμηλότερο στον κλάδο ή 5,6 δισεκ….
H νέα διοίκηση της Εθνικής υπό τους Λ. Κατσέλη και Λ. Φραγκιαδάκη ακολούθησαν την πεπατημένη που ωστόσο ήταν και ορθή.
Αύξησαν τις προβλέψεις για προβληματικά δάνεια στα 446 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2015 από 378 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2014 στο πλαίσιο της εξυγίανσης των δανειακών χαρτοφυλακίων.
Αν και με βάση το AQR αλλά και τις προβλέψεις που διενεργήθηκαν μέσα στο 2014 και στο α΄ τρίμηνο του 2015 ίσως χρειαζόντουσαν ακόμη υψηλότερες προβλέψεις, ωστόσο, οι κινήσεις αυτές είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
Η αύξηση των προβλέψεων και τα αδύναμα κεφάλαια είναι τα δύο κυριότερα στοιχεία που κατεγράφησαν στο α΄ τρίμηνο του 2015 στην λογιστική κατάσταση της Εθνικής.
Ποια ήταν τα βασικότερα στοιχεία;
1)Ο όμιλος της Εθνικής εμφάνισε ζημίες -159 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2015.
Από την Ελλάδα οι ζημίες ήταν -290 εκατ, από την Τουρκία κέρδη +114 εκατ και από την ΝΑ Ευρώπη κέρδη +15 εκατ ευρώ.
2)Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 446 εκατ σε επίπεδο ομίλου και στα 323 εκατ στην Ελλάδα.
3)Τα NPLs του ομίλου της Εθνικής διαμορφώθηκαν στο 24,3% (ο χαμηλός δείκτης σε σχέση με τον μέσο όρο οφείλεται στην Finansbank) ενώ στην Ελλάδα τα προβληματικά δάνεια άνω των 90 ημερών ανήλθαν στο 32% και στην Finansbank….5,8%.
Τα NPLs σε απόλυτο μέγεθος διαμορφώνονται σε 15,1 δισεκ. και συμπεριλαμβανομένων και των υπό καθυστέρηση δανείων κάτω των 90 ημερών στα 20 δισεκ.
4)Από το ευρωσύστημα η Εθνική έχει δανειστεί 25,3 δισεκ. 15,6 δισεκ. ELA και 9,8 δισεκ. από την ΕΚΤ.
Τα συνολικά collaterals ανέρχονται σε 37,6 δισεκ.
5)Οι καταθέσεις έχουν μειωθεί μεν αλλά με ρυθμό βραδύτερο των υπολοίπων τραπεζών.
Οι καταθέσεις στα 58,8 δισεκ. εκ των οποίων 37,1 δισεκ. στην Ελλάδα από 45,9 δισεκ. στο α΄ τρίμηνο του 2014.
6)Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι η συμπεριφορά της κεφαλαιακής δομής της Εθνικής.
Ο όμιλος χρειάζεται οπωσδήποτε κεφαλαιακή ενίσχυση και κρίνεται 100% απαραίτητη η πώληση μέρους της Finansbank που θα ενισχύσει τα κεφάλαια του ομίλου.
Το core tier 1 με βασιλεία ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 8,7% το χαμηλότερο στον κλάδο ή 5,6 δισεκ.
Να σημειωθεί ότι με την Βασιλεία ΙΙΙ σε πλήρη εφαρμογή υποχρεωτικά αφαιρούνται τα 1,35 δισεκ. προνομιούχες μετοχές.
Το Core tier 1 με προνομιούχες μετοχές διαμορφώνεται στα 7,8 δισεκ. ή 12,1%.
Αν στο μέλλον το 2016 ανακύψει θέμα με την αναβαλλόμενη φορολογία και επανεξεταστεί εκ νέου το θέμα της δίκαιης αποτίμησης του DTA είναι σίγουρο ότι πρέπει να βρει την Εθνική περισσότερο κεφαλαιακά ισχυρή.
Η Εθνική έχει 5,6 δισεκ. παρ΄ ότι έχει λάβει 12,2 δισεκ. κεφάλαια από το ΤΧΣ το 2013 και 2,5 δισεκ. το 2014.
Το συνολικό ενεργητικό της Εθνικής 119,26 δισεκ. είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλάδος ενώ το RWA το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 64,1 δισεκ.
7)Οι διοικητικές αλλαγές που σημειώθηκαν είναι θετικές, σημειολογικές και δείχνουν ότι η Εθνική θέλει να αναδείξει το ικανό στελεχιακό δυναμικό της.
Η αποχώρηση της Χατζησωτηρίου (αποτελεί άνθρωπο του Λάτση) έχει την συμβολικότητα της.

www.bankingnews.gr