Τι είπαν στις τηλεδιασκέψεις οι διοικήσεις των τραπεζών και τι προσέχουν για το β’ εξάμηνο | Mikrometoxos.gr

Τι είπαν στις τηλεδιασκέψεις οι διοικήσεις των τραπεζών και τι προσέχουν για το β’ εξάμηνο

13.09.2016 00:01

Τι είπαν στις τηλεδιασκέψεις οι διοικήσεις – που επικεντρώνεται η προσοχή για το β’ εξάμηνο του 2016

Τράπεζα
Alphabank
Eurobank
Τράπεζα Πειραιώς
Εθνική Τράπεζα
Τελική Γραμμή
Κερδοφορία
Κερδοφορία
Κερδοφορία
Κερδοφορία
Οργανικά αποτελέσματα
Στόχος τα επαναλαμβανόμενα κέρδη να κινηθούν στα 1,2 δις ευρώ. Το επιτοκιακό περιθώριο αναμένεται να μείνει στα επίπεδα του α’ εξαμήνου στο υπόλοιπο του 2016 και το 2017
Τα προ προβλέψεων αποτελέσματα θα κινηθούν άνω του 15% σε σχέση με το 2015
Αναμένεται αύξηση του επιτοκιακού εισοδήματος λόγω της μείωσης του χρηματοδοτικού κόστους
Αναμένεται αύξηση του επιτοκιακού εισοδήματος λόγω της εξάλειψης του Πυλώνα χρηματοδότησης ΙΙ, ΙΙΙ από την είσπραξη του αποτελέσματος της πώλησης της Finansbank με συνολικό όφελος περίπου 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Οργανικά Έξοδα
Στόχος να μην ξεπεράσουν τα έξοδα σε ετήσια βάση τα 1,15 δις ευρώ. Η σχέση κόστους εσόδων για το 2016 να κινηθεί στο 48%
Στο β’ εξάμηνο η τάση μείωσης των οργανικών εξόδων θα συνεχιστεί με μείωση δικτύου και ολοκλήρωση του προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Ισχυρότερες επιδράσεις από το γ’ τρίμηνο και μετά
Η εθελούσια έξοδος θα ξεκινήσει σύντομα και έχει ήδη κοστολογηθεί 118 εκατ. ευρώ στο Q4:15.
Πιστωτικές ζημιές
Για το υπόλοιπο του 2016 θα κινηθούν χαμηλότερα από το μέσο όρο του α’ εξαμήνου
Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι λιγότερο από 200 μονάδες βάσης στο σύνολο των καθαρών δανείων
Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι 140 μονάδες βάσης ή 1 δις ευρώ.
Το κόστος για τις νέες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο του 2016 θα είναι 150-170 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις 170 μονάδες βάσης του α’ εξαμήνου.
Άλλα:
Τα οφέλη εξοικονόμησης από την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων διαμορφώνονται σε 38,5 εκατ. ευρώ τα οποία αναλύονται σε 28 εκατ. ευρώ από την ρευστότητα άντλησης από την ΕΚΤ με ενέχυρο ελληνικά ομόλογα και τα υπόλοιπα από την μείωση των εξόδων από την χρήση του Πυλώνα ΙΙ. Το όφελος μπορεί να αυξηθεί στα 48 εκατ. ευρώ. Εφόσον εξοφληθεί πλήρως η χρηματοδότηση του Πυλώνα ΙΙ.
Ο όμιλος πούλησε 234 εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Βουλγαρία και Ρουμανία με κέρδος βελτιώνοντας κατά 10 μονάδες βάσης το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Ιουνίου 2016 μειώθηκε περαιτέρω κατά 23 καταστήματα στη διάρκεια του 2ου 3μήνου 2016 και διαμορφώθηκε σε 678 μονάδες (σήμερα στις 673), ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε 939, με   μείωση 42 μονάδων τριμηνιαίως.
Στόχος οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί αρκετά νωρίτερα.
Η καταγραφή της ζημιάς από την πώληση της Finansbank δεν θα προκαλέσει απομείωση των υφιστάμενων μετόχων καθώς έχει ήδη καταλογισθεί στα κεφάλαια από το τέταρτο τρίμηνο του 2015.
Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017