Τι είναι ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης | RSI (Relative Strength Index) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τι είναι ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης | RSI (Relative Strength Index)

10.09.2016 04:00

Τι είναι ο δείκτης σχετικής δύναμης; Πρόκειται για ένα δείκτη σχεδιασμένο να υποδεικνύει καταστάσεις «υπεραγοράς» και «υπερπώλησης». Είναι ένας εύχρηστος και απλός στους υπολογισμούς του δείκτης ο οποίος χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς traders.

Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται μεταξύ «0» που αντιπροσωπεύει την περισσότερο «oversold» (υπερπωλημένη) κατάσταση και «100» που αναπαριστά την πιο «υπεραγορασμένη» κατάσταση του τίτλου. Ο δείκτης έχει προεπιλεγμένες για τον υπολογισμό του 14 περιόδους. Όσο μειώνουμε τις περιόδους που υπολογίζει ο δείκτης, τόσο πιο ευμετάβλητος γίνεται και συνήθως λιγότερες περίοδοι χρησιμοποιούνται για συναλλαγές σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.

Ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι ο εξής:

RSI = 100 – (100/ 1 + RS)

Όπου :

RS = (Άθροισμα τιμών κλεισίματος ανοδικών περιόδων/n) / (Άθροισμα τιμών κλεισίματος πτωτικών περιόδων/n)

n = Ο αριθμός των περιόδων

Όπως βλέπουμε ο δείκτης ουσιαστικά συγκρίνει την ανοδική με την πτωτική δυναμική ενός τίτλου δίνοντάς μας μια εικόνα για τις πιέσεις (αγοράς ή πώλησης) που δέχεται ο τίτλος. Ο RSI χρησιμοποιεί crossoversκαι divergences για να μας δώσει σήματα. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρία επίπεδα σημαντικότητας στο γράφημα του δείκτη, το επίπεδο Overbought, όταν ξεπερνάει την τιμή 70, το επίπεδο Oversold, όταν η τιμή του δείκτη υποχωρεί κάτω από 30 και την κεντρική γραμμή.

Κάθε φορά που η τιμή διασταυρώνεται και ξεπερνάει ένα από αυτά τα όρια, παράγονται και διαφορετικά σήματα. Αν ξεπεραστεί το όριο Overbought λαμβάνουμε μια ένδειξη «Πώλησης», αν ξεπεραστεί το επίπεδο Oversold, λαμβάνουμε σήμα «Αγοράς», ενώ ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολουθεί ο δείκτης όταν διασπάει την κεντρική γραμμή δίνεται επιβεβαιωτικό σήμα ανοδικής ή πτωτικής τάσης. Οι τιμές που σηματοδοτούν την είσοδο σε περιοχές overbought ή oversold μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να δίνουν περισσότερα (αν μειωθούν) ή λιγότερα σήματα (αν αυξηθούν άνω του 70 ή κάτω του 30).

Ο έτερος τρόπος που παράγει σήματα ο δείκτης, είναι μέσω της απόκλισης. Όταν η κατεύθυνση του δείκτη ακολουθεί διαφορετική πορεία από αυτή του χρεογράφου, είναι ένδειξη ότι οι δυνάμεις τις αγοράς αλλάζουν και είναι πιθανότατο να δούμε αλλαγή στην τάση. Αν για παράδειγμα η τιμή του χρεογράφου κινείται ανοδικά, αλλά η πορεία του δείκτη είναι πτωτική, αποτελεί ένδειξη ότι οι bearish πιέσεις αυξάνονται και μπορούν να ανατρέψουν την τάση.

Αλέξιος Μπαλής

http://www.forexpros.gr/deiktis-sxetikis-dinamis-rsi-relative-strength-index/

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017