Τι είναι και που στηρίζεται ο δείκτης Συσσώρευσης-Διανομής (Accumulation-Distribution) | Mikrometoxos.gr

Τι είναι και που στηρίζεται ο δείκτης Συσσώρευσης-Διανομής (Accumulation-Distribution)

13.01.2017 00:02
Συσσώρευση-Διανομή (Accumulation-Distribution)

Γενικά
Ο δείκτης Συσσώρευσης-Διανομής ( Larry Williams 1972) είναι ένας δείκτης που συνδυάζει αλλαγές στην τιμή της μετοχής και του όγκου συναλλαγών. Αυτός ο δείκτης στηρίζεται στην υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών συνοδεύει την κίνηση μιας μετοχής, τόσο πιο σημαντική είναι αυτή η κίνηση (ανοδική ή καθοδική).

Ερμηνεία
Ο δείκτης Συσσώρευσης-Διανομής είναι ουσιαστικά μια παραλλαγή του πιο δημοφιλή δείκτη που λέγεται Ογκος Ισορροπίας. Και οι δύο αυτοί δείκτες προσπαθουν να επιβεβαιώσουν αλλαγές της τιμής μιας μετοχής συγκρίνοντας τον όγκο συναλλαγών με τον οποίο έγιναν αυτές οι αλλαγές.

Οταν ο δείκτης Συσσώρευσης-Διανομής κινείται προς τα πάνω, δείχνει ότι η μετοχή συσσωρεύεται (αγοράζεται), καθώς ο περισσότερος όγκος συναλλαγών συνοδεύεται από ανοδική πορεία της μετοχής. Οταν ο δείκτης κινείται προς τα κάτω, δείχνει ότι η μετοχή διανέμεται (πουλιέται), καθώς ο περισσότερος όγκος συναλλαγών συνοδεύεται από καθοδική πορεία της μετοχής.

Οταν υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στο δείκτη Συσσώρευσης-Διανομής και την τιμή της μετοχής, αυτό μπορεί να προμηνύει άμεση αλλαγή (αντιστροφή). Με τον όρο απόκλιση ενοούμε ότι: ο δείκτης ανεβαίνει και η τιμή της μετοχής πέφτει ή ότι ο δείκτης πέφτει και η μετοχή ανεβαίνει.
Η αντιστροφή που επίκειται μπορεί να σημαίνει ότι αν μεν η μετοχή πέφτει και ο δείκτης ανεβαίνει, η μετοχή θα σταματήσει να πέφτει και θα αρχίσει την πορεία προς τα πάνω, ενώ αν η μετοχή ανεβαίνει και ο δείκτης πέφτει, σύντομα η μετοχή θα πάρει την κατηφόρα.


Στο παραπάνω γράφημα βλέπουμε ένα παράδειγμα απόκλισης. Ενώ η μετοχή στο διάστημα Α-Β ανεβαίνει, ο δείκτης Συσσώρευσης-Διανομής πέφτει. Το σημείο Β είναι σημείο αντιστροφής της πορείας της μετοχής.

 
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017