Τι δείχνει το α' τρίμηνο της MERMEREN KOMB.[EΛΠ] - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Τι δείχνει το α’ τρίμηνο της MERMEREN KOMB.[EΛΠ]

18.05.2015 13:52
MERMEREN – 3μηνο 2015: Στα 1,04 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη έναντι των 0,52 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ενισχύθηκαν οριακά από 3,33 εκατ. ευρώ σε 3,39 εκατ. ευρώ. 
Τα ebitda στο +45% και στα 1,84 εκατ. ευρώ. Στα 1,39 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες έναντι των 1,07 εκατ. του 2014. 
Στα 25,27 εκατ. ευρώ το Σύνολο του Ενεργητικού, Αυλα περιουσιακά στοιχεία 2,17 εκατ. ευρώ, Αποθέματα: 5,76 εκατ. ευρώ, Απαιτήσεις από πελάτες 1,8 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 2,54 εκατ. ευρώ.
Στα 6,44 από 6,34 εκατ. οι υποχρεώσεις του ομίλου. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2,38 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές 2,16 εκατ. ευρώ. Λοιπές βραχυπρόθεσμες: 1,9 εκατ. ευρώ. 
Αμοιβές 0,147 εκατ. ευρώ, με το προσωπικό σε 331 άτομα από τα 343 του 2014. Αποτιμάται σε 34,4 εκατ. ευρώ στη τιμή των 7,3300 ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,824 και το Ρ/Ε στο 5 με βάση το 2014. 
Ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 3,7000 – 8,1500 ευρώ. Με την Καθαρή θέση σε 18,83 εκατ. ευρώ και με δείκτη δανειακής μόχλευσης 0,11, δηλ. εξαιρετικός.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-2014: Τα κέρδη της στο 2014 ανήλθαν σε 6,85 εκατ. ευρώ (960 χιλ. στο 2013) με p/e 4,85, οι πωλήσεις της σε 19 εκατ. ευρώ (+13%), ο δανεισμός της μειώθηκε κατά 1 εκατ. στα 5 εκατ. και ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο υγιέστατο 0,18.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017