Τι απαιτεί το σενάριο πιθανής αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης από καθοδική σε ανοδική

Μετά το “pullback” προς τις 780 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης πήρε τις απαραίτητες δυνάμεις και έτμησε εκ νέου ανοδικά το ψυχολογικό όριο των 800 μονάδων παίρνοντας στην πορεία και το σημείο των 810 μονάδων, επισημαίνει ο Απόστολος Μάνθος.
Το διαγραμματικό αυτό γεγονός άνοιξε το κατάλληλο πεδίο για να έρθει ο Γενικός Δείκτης σε αντιπαράθεση με την ισχυρή αντίσταση των 847 μονάδων. Περιοχή, όπου εάν διασπαστεί ανοδικά με αυξημένο τζίρο συναλλαγών θα πρέπει να δώσει το κατάλληλο νέο για να περάσει “με μιας” από τη ζώνη των πολυσύνθετων γραμμικών αντιστάσεων, που εκτείνονται από τις 850 έως τις 875 μονάδες, καθώς οποιαδήποτε αδυναμία, ή κωλυσιεργία διαπέρασης, θα σπρώξει αρκετούς επενδυτές σε κατοχύρωση κερδών με πιθανό αντίκτυπο τον επανέλεγχο των 820 με 810 μονάδων.
Γενικά είναι πολύ κρίσιμο σε αυτή τη φάση της Αγοράς να περάσει ο Γενικός Δείκτης πάνω από τις 875 μονάδες για να μπορέσει να δώσει στόχο και στα εβδομαδιαία διαγράμματα άνω των 920 μονάδων.
Με τον 100άρι απλό κινητό μέσο φλερτάρει ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης, στις 250 μονάδες. Εδώ, σύμφωνα με την άποψη του υπεύθυνου του τμήματος ανάλυσης και επενδυτικής κατεύθυνσης της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ, η επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση με τρία τουλάχιστον “daily close” πάνω από εκεί, θα ισχυροποιήσει το σενάριο πιθανής αλλαγής της μεσοπρόθεσμης τάσης από καθοδική σε ανοδική, τοποθετώντας ως διαγραμματικό στόχο το επίπεδο αντίστασης των 280 με 300 μονάδων.
* ,