Τι έδειξε το πρώτο τρίμηνο στους δύο μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους | Mikrometoxos.gr

Τι έδειξε το πρώτο τρίμηνο στους δύο μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους

11.07.2016 15:26

Τι έδειξε το πρώτο τρίμηνο στους δύο μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους

Ένα καλό ξεκίνημα με ενισχυμένα έσοδα από κατασκευές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Νέες προσθήκες στο δυναμικό ενέργειας και σημαντικό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο συντηρούν το ενδιαφέρον παρά τις αδύναμες ταμειακές ροές.

 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος οι δύο μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι έφεραν θετικό αποτέλεσμα στο α’ τρίμηνο με κύριο σημείο αναφοράς τον κλάδο κατασκευών ο οποίος για εκτός από την αύξηση του συνολικού έργου είχε και αξιοσημείωτη βελτίωση των λειτουργικών περιθωρίων. Αν και είναι νωρίς να κριθεί η χρήση ένα θετικό ξεκίνημα βάζει τις βάσεις για αλλαγή πορείας μετά από αρκετές ζημιογόνες χρήσεις δεδομένης και της αδύναμης εικόνας που παρουσιάζει η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα. Αν στην πορεία της χρήσης οι ελεύθερες ταμειακές ροές βελτιωθούν τότε θα μπορούμε για ολική θετική αντιστροφή της εικόνας, ενός κλάδου η πορεία του οποίου έχει μεγάλη και σημαντική προβολή στο ΑΕΠ της χώρας. Αναλυτικότερα:

 

  • Στην Ελλάκτωρ ο κατασκευαστικός κλάδος ήταν το δυνατό χαρτί του Ομίλου παρουσιάζοντας κύκλο εργασιών 314,0 εκατ. ευρώ έναντι 286,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2015, αυξημένος κατά 9,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 4,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 10,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου στις 31/3/2016 είναι 3,1 δις ευρώ, ενώ επιπρόσθετα υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 218 εκατ. ευρώ.
  • Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε ενοποιημένα έσοδα 50,8 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,3%. Η θετική εικόνα του κλάδου οφείλεται και στην αύξηση κατά 3% στις διελεύσεις στην Αττική Οδό. Τα αποτελέσματα περιέχουν εφάπαξ αποζημίωση ύψους 7,9 εκατ. ευρώ.
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος (+36,8ΜW σε σχέση με πέρυσι) βελτίωσε τα τζίρο και μερικά αποτελέσματα (15,4% και 12,5% αντίστοιχα). Τα καθαρά κέρδη της Άνεμος διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 56,2% ενώ ο συνολικός δανεισμός της εταιρίας αυξήθηκε  στα 123,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρία έχει 57MW νέων ΑΠΕ σε φάση κατασκευής ενώ  άλλα 775MW περιλαμβάνονται σε άδειες που βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο υλοποίησης.

 

Συνολική δυναμικότητα της εγκατεστημένης ισχύος (31.3.2016)

 

Αιολικά 14 200,6MW
Υδροηλεκτρικά 1 4,95ΜW
Φωτοβολταικά 1 2,00 MW
Σύνολο 16 207,55ΜW

 

  • Αντίθετα η ολοκλήρωση πολλών διεθνών έργων περιόρισε τον κύκλο εργασιών του τομέα περιβαλλοντολογικών έργων κατά 35% και τα μερικά αποτελέσματα κατά 54,4%. Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2016 έσοδα της τάξης των 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης παρέμειναν σταθερά σε 0,6 εκατ. ευρώ.
  • Σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,7% στα 399,6 εκατ. ευρώ με τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) να κινούνται θετικά κατά 10,2%σε 39,3 εκατ. ευρώ. έναντι 16,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 16,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
  • Στις 31/3 ο καθαρός ενοποιημένος δανεισμός διαμορφώθηκε σε 830,0 εκατ. ευρώ (έναντι 833,4 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015) ενώ ο καθαρός εταιρικός δανεισμός μειώθηκε σε 519,8 εκατ. ευρώ (έναντι 527,2 εκατ. ευρώ στις 31/12/2015).Κατά την διάρκεια του α’ τριμήνου η εταιρία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ ευρώ οι οποίες αναλυόνται ως εξής: Παραχωρήσεις : 5 εκατ., Αιολικά : 2 εκατ. ευρώ Κατασκευή: 2 εκατ. ευρώ και Περιβάλλον : 1 εκατ. ευρώ  Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου στις 31/3/2016 μειώθηκε οριακά σε 1.489,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.492,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ανήλθαν σε € 659,7 εκατ. ευρώ, σχεδόν όσα και στις 31/12/2015 (658,8 εκατ. ευρώ).

 

Ο κύκλος εργασιών και τα λειτουργικά αποτελέσματα της Ελλάκτωρ (σε εκατ. ευρώ)

 

Κλάδος                                                   Q1:15                            Q1:16                Δ(%)

Κατασκευές                                            286,5                             314,0                9,6%

Παραχωρήσεις                                        47,7                               50,8                  6,5%

Περιβαλλοντολογικά έργα                     30,3                               19,7                  -35,0%

Αιολικά                                                   11,7                               13,5                  15,4%

Κύκλος Εργασιών                                  377,9                             399,6                5,7%

 

Κατασκευές                                            -10,9                             4,6                    142,2

Παραχωρήσεις                                       12,3                               24,5                  99,2%

Περιβαλλοντολογικά έργα                    5,7                                 2,6                    -54,4%

Αιολικά                                                   7,2                                 8,1                    12,5%

Αποτελέσματα Εκμετάλευσης             16,0                               39,3                  145,6%

Προσαρμοσμένα Αποτ.Εκμετ. *          28,5                               31,4                  10,2%

Ενοποιημένα προ φόρων                     -9,1%                            16,6                  +282,4%

 

*Στα αποτελέσματα των παραχωρήσεων το 2016 έχει υπολογιστεί εφάπαξ αποζημίωση 7,9 εκατ. ευρώ ενώ το 2015 τα αποτελέσματα των κατασκευών είχαν επιβαρυνθεί με ζημιές απομείωσης 12,4 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της αξίας των μετοχών της Eldorado Gold (1,1%) και της Hellas Gold (5%).

Πηγή:Beta Χρηματιστηριακή

 

Και στην ΓΕΚΤΕΡΝΑ ο κλάδος κατασκευών οδήγησε τον κύκλο εργασιών και την  κερδοφορία του ομίλου ευνοημένος από την επιτάχυνση των έργων των οδικών αξόνων.  Σε επίπεδο ομίλου οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 281,9 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 24,1%.Τα λειτουργικά αποτελέσματα προσαρμοσμένα για μη ταμειακά στοιχεία, ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ (+82,7%) ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε στα 23,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 3,6 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του περασμένου έτους. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 431 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 60 εκατ. ευρώ  σε απόλυτα νούμερα σε σύγκριση με το προηγούμενο τέταρτο τρίμηνο του 2015. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος  του τριμήνου ανέρχονταν σε 402,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός  δανεισμός σε 834,4 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  παραμένει στα 2,8 δις ευρώ. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 232,6  εκατ. ευρώ έναντι 180,3 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας άνοδο κατά 29%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA) του τομέα διαμορφώθηκαν σε  42,7  εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το α’τρίμηνο του 2015.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 0,3  εκατ. λειτουργικό κέρδος  προ αποσβέσεων  (ΕΒΙΤDA).

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι  0,8 εκατ. ευρώ το 2015. Στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος έχει αναλάβει ένα χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά την συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του Ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο Όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της ενέργειας  τα καθαρά αποτελέσματα για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε κέρδη  7,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 12,5 εκατ. ευρώ το α’  τρίμηνο του 2015.Η εταιρία έχει εγκατεστημένα 664MW (394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία), ενώ άλλα 274ΜW είναι υπό κατασκευή ή σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η εγκατάσταση 72MW στην Ελλάδα, αυξάνοντας περαιτέρω η ικανότητα του Ομίλου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα 740MW.

 

Πως διαμορφώθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο α’ τρίμηνο

 

Σε εκατ. ευρώ Κύκλος Εργασιών EBITDA Μερικά Αποτελέσματα (ΕΒΙΤ) Καθαρά κέρδη
Περίοδος/Δραστηριότητα Q1:16 Q1:15 Δ (%) Q1:16 Q1:15 Δ (%) Q1:16 Q1:15 Δ (%) Q1:16 Q1:15 Δ (%)
Κατασκευές 232,6 180,3 29,0% 42,7 11,1 284% 38,5 3,4 1032,4% 24,0 0,1 23900,0%
Ανανεώσιμες Πηγές 39,1 37,5 4,3% 30,1 29,4 2,2% 20,4 20,0 2,0% 7,2 13,1 -45,0%
Θερμική Ενέργεια 7,3 6,0 21,7% -0,1 0,3 -133% -0,1 0,3 -133,3% 0,3 -0,6 150,0%
Real Estate 1,3 1,9 -31,6% 0,3 -0,1 433% 0,1 -0,3 133,3% -0,5 -1,3 61,5%
Παραχωρήσεις 0,4 0,6 -33,3% 0,0 -0,1 100% -0,1 -0,3 66,7% 0,2 0,9 -77,8%
Βιομηχανική Δραστηριότητα 1,1 0,8 37,5% -0,7 -0,5 -32,1% -1,1 -1,1 0,0% -1,3 -1,1 -18,2%
Μητρική 0,1 0,0 -0,3 -0,3 -15,4% -0,3 -0,3 0,0% -1,8 -0,2 -800,0%
Σύνολο Ομίλου 281,9 227,1 24,1% 72,0 39,9 80,5% 57,5 21,7 165,0% 28,1 10,9 157,8%

Πηγή:Beta Χρηματιστηριακή

 

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017