Τι έδειξαν τα 9μηνα των Centric, Profile, Mevaco, Space, Κανάκης

ΚΑΝΑΚΗΣ: Φαινόμενο διαρκείας η εταιρεία, από τις πολύ καλές του Χ.Α. που διατηρεί μηδενικό τον δανεισμό της, αυξάνει τα ίδια κεφάλαιά της και δεν αφήνει παραπονεμένους τους μετόχους της αφού κάθε χρονιά φροντίζει γι αυτούς με την μερισματική πολιτική που ακολουθεί… Νέα άνοδος σε κέρδη, πωλήσεις, ebitda , καθαρή θέση κλπ…

SPACE Hellas: Στο 1 εκατ. ευρώ οι αμοιβές της, στο 0,12 εκατ. ευρώ τα κέρδη της(!)… Στα 18,5 ο καθαρός δανεισμός της, με τα ίδια στα 13,1 εκατ. ευρώ. Με ebitda 3,04 εκατ. ευρώ (+5%), υψηλές οι απαιτήσεις της στα 14,3 εκατ.

CENTRIC: Σταθερή κερδοφορία στα 2,14 εκατ. ευρώ (+5%), άνοδος Ebitda από 3,17 σε 3,81 εκατ. ευρώ, πωλήσεις 760,2 εκατ. (από… 441,2 εκατ.),  δανεισμός κάτω του μηδενός ( ταμείο 4 εκατ. και δάνεια ούτε καν 1,5 εκατ. ευρώ) και θετικές ροές από Λ.Δρ. στα 4, 2 από 2,53 εκατ. ευρώ. Ίδια κεφάλαια 49,7 εκατ. και κφση 22 εκατ. ευρώ.

ΜΕVACO: Αποτιμάται σε 11,13 εκατ. ευρώ (τιμή 1,0600 ευρώ ανά μτχ), με την καθαρή θέση – ίδια κεφάλαια να έχει μειωθεί σε 30,6 εκατ. ευρώ από τα 31,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Ζημίες 0,6 εκατ. στο 6μηνο από +63 χιλ. ευρώ πέρυσι. Με τις πωλήσεις σε 13,5 εκατ. από 18,9 εκατ. και ebitda θετικά στα 0,38 εκατ. ευρώ από τα 1,75 εκατ. του 2013. Με δανεισμό 7,7 εκατ. ευρώ, με τον ΔΔΜ στο 1,11 και P/BV στο 0,19. Με ταμείο 1,8 εκατ. ευρώ και αρνητικές ροές από Λ.Δ. 0,27 εκατ. ευρώ από +1,14 εκατ. στο 2013…

PROFILE: Η εξωστρέφεια με βασικούς άξονες τις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής στήριξαν τα οικονομικά μεγέθη της Profile, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση…Με τα καθαρά κέρδη να σημειώνουν σημαντική άνοδο 79% στις 504 χιλ ευρώ το 9μηνο σε σχέση με τις 282 χιλ ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου. Αύξηση σημείωσε και ο κύκλος εργασιών και διαμορφώθηκε στα 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στις 884 χιλ. ευρώ (από 221 χιλ.), ο τραπεζικός δανεισμός  στα 3,4 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα στα… 3,86 εκατ. ευρώ. Με ebitda 1,9 εκατ. ευρώ και κφση 6 εκατ. ευρώ…