Τιτάνας: Σε φάση νέας αφετηρίας, με αιχμή τις ΗΠΑ (του Απόστολου Σκουμπούρη) | Mikrometoxos.gr

Τιτάνας: Σε φάση νέας αφετηρίας, με αιχμή τις ΗΠΑ (του Απόστολου Σκουμπούρη)

06.11.2016 02:02
  •  liberal.gr

Σε φάση νέας εκκίνησης και αφετηρίας μιας καλύτερης περιόδου τα προσεχή χρόνια δείχνει να βρίσκεται ο όμιλος Τιτάνα, μετά από μια μακρά περίοδο όπου επηρεάστηκε από σύνθετους παράγοντες όπως το πλήγμα στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ, τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ετών στην Αίγυπτο και μια σειρά άλλων παραμέτρων.

Related image

Έχοντας κάνει τις κατάλληλες προσαρμογές και σημαντική απομόχλευση, με αιχμή του δόρατος τη δραστηριοποίησή του στη μεγάλη αγορά των ΗΠΑ που ανακάμπτει, αλλά και τη σημαντική επένδυση στη Βραζιλία, έχει τα φόντα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Η ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ είναι ο κυρίαρχος καταλύτης (φέρνει το 50% πωλήσεων και λειτουργικών κερδών) όμως σημαντική παράμετρος είναι και η ανάκαμψη της αγοράς της Αιγύπτου όπου αυξάνεται η ζήτηση πλέον.

Παράλληλα, ο όμιλος έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016, που -εκτός από την εξαγορά στη Βραζιλία- αφορούν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των απανταχού μονάδων του, μέσω ενεργειακών επενδύσεων, εκσυγχρονισμού και μείωσης κόστους. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα σταδιακά ωριμάζει με τα αποτελέσματα να αρχίζουν να φαίνονται με τον όμιλο να ανακοινώνει εξαιρετικό εννεάμηνο – παρ’ ότι δεν είναι συγκρίσιμο με το περυσινό καθώς είχε εκτός προγράμματος κέρδη. Σημαντική εξέλιξη ήταν και το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ του καλοκαιριού, όπου πέτυχε σημαντική μείωση κόστους δανεισμού.

Τα αποτελέσματα 9μήνου

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο σε 121,9 εκατ. ευρώ έναντι 36,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Βεβαίως, τα κέρδη δεν είναι συγκρίσιμα με πέρυσι, καθώς ενισχύθηκαν κατά 79,4 εκατ. ευρώ, λόγω της αναγνώρισης πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1,124 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 9,2%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,1% στα 205 εκατ. ευρώ. Κλειδί για τα εξαιρετικά αποτελέσματα ήταν πρωτίστως η άνοδος της αγοράς των ΗΠΑ αλλά και η βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο, μια αγορά που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα.

Σε ότι αφορά το 3ο τρίμηνο του 2016 o κύκλος εργασιών ανήλθε στα 400,4 εκατ. ευρώ (+12,2%),  τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στα 85,5 εκατ. (+42,8%) και τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και φόρους στα 112,7 εκατ. ευρώ, έναντι 12 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την ανωτέρω αναγνώριση πρόσθετων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στις ΗΠΑ.

Τι έφεραν οι σημαντικότερες επιμέρους αγορές 

ΗΠΑ

Η βελτίωση της αγοράς, σε συνδυασμό με τα οφέλη από την ωρίμανση των εκτεταμένων επενδύσεων του ομίλου, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση τζίρου αλλά και κερδοφορίας στις ΗΠΑ. Συνολικά, στο εννεάμηνο 2016, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 584,2 εκατ. ευρώ (+17,7%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν έφτασαν σε 98 εκατ. (+37,8%).

Ελλάδα

Στην Ελλάδα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε βαθιά ύφεση και η όποια μικρή ζήτηση δομικών υλικών προέρχεται κυρίως από τα δημόσια έργα. Η μικρή βελτίωση που εμφανίζει το 3ο τρίμηνο 2016 οφείλεται αποκλειστικά στην εξαιρετικά χαμηλή βάση σύγκρισης με το 3ο τρίμηνο 2015, όταν είχαν μόλις επιβληθεί περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και είχε ουσιαστικά διακοπεί η οικοδομική δραστηριότητα.

Οι εξαγωγές, που συνεχίζουν να απορροφούν πάνω από τα 2/3 της παραγωγής των ελληνικών εργοστασίων, περιόρισαν σε ένα βαθμό τις επιπτώσεις από τη μείωση της ζήτησης στην εγχώρια αγορά. Ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 9μηνο μειώθηκε κατά 1,5% και ανήλθε σε 195,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 10,9% και κατήλθαν σε 28 εκατ. ευρώ.

Αίγυπτος

Οι δραστηριότητες στην Αίγυπτο εμφάνισαν βελτίωση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η ανάκαμψη οφείλεται αφενός στην αυξημένη παραγωγή των εργοστασίων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανερχόμενη ζήτηση, αφετέρου στη μείωση του κόστους παραγωγής, λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης των έργων για τη λειτουργία των εργοστασίων με στερεά καύσιμα.

Τα αποτελέσματα της Αιγύπτου το εννεάμηνο 2016 καταγράφουν σημαντική άνοδο, παρά την υποτίμηση της Αιγυπτιακής Λίρας τον Μάρτιο 2016 και τη μεταβλητότητα των τιμών. Το εννεάμηνο 2016 ο κύκλος εργασιών έφτασε στα 187,7 εκατ. ευρώ (+4,9%), ενώ διπλασιάστηκαν τα λειτουργικά αποτελέσματα φτάνοντας στα 32,8 εκατ. ευρώ έναντι 16 εκατ. το 9μηνο του 2015.

Η μεγάλη -στρατηγική- επένδυση στη Βραζιλία

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η συμφωνία για επένδυση στην τσιμεντοβιομηχανία Cimento Apodi στη Βραζιλία, η οποία σηματοδοτεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της Τιτάν στη Νότια Αμερική. Πρόκειται για στρατηγική επένδυση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, σε μια αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη αγορά, ενώ έγινε partner με ισχυρές ντόπιες δυνάμεις.

Η Cimento Apodi διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Quixeré, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 2015 και μία μονάδα άλεσης τσιμέντου στο λιμάνι του Pecém, κοντά στην πόλη Fortaleza, η οποία λειτουργεί από το 2011. Είναι μια καινούρια μονάδα, αποδοτική, με συνολική παραγωγική δυναμικότητα που ξεπερνά τους 2 εκατ. τόνους τσιμέντου το χρόνο.

Ο Τιτάνας ελέγχει το 94% του οχήματος που κατέχει το 50% της Apodi. Η συμμετοχή θα ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Η αγορά της Βραζιλίας θεωρείται και είναι αναπτυσσόμενη, καθώς παρουσιάζει μεγάλη αύξηση πληθυσμού, αλλά και (καλώς ή κακώς) έντονους ρυθμούς αστικοποίησης, άρα και ανάγκες δόμησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση για τσιμέντο στο σύνολο της Βραζιλίας ανέρχεται σε 60 εκατ. τόνους ετησίως, όση είναι περίπου και η ζήτηση σ’ όλη την Ευρώπη, που βεβαίως είναι… χτισμένη σχεδόν παντού!

Image result for τιταν τσιμεντα

To ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ του καλοκαιριού

Τον περασμένο Ιούνιο ο όμιλος Τιτάν άντλησε 300 εκατ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου, 5ετούς διάρκειας με ελκυστικό επιτόκιο 3,50%. Μάλιστα, υπήρξαν εντολές που συνολικά ξεπέρασαν τα 1,2  δισ. ευρώ, ενώ το αρχικό ποσό που στοχεύονταν ήταν 250 εκατ. ευρώ και λόγω των προσφορών ανέβηκε στα 300 εκατ. Το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιών διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτικούς οίκους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία του εξωτερικού.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά παλαιότερων ομολόγων που είχε εκδώσει η εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2012, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο του 2017.

Χρηματιστηριακή παρουσία, οικονομικό προφίλ

Η Τιτάνας έκανε την εισαγωγή του στο Χ.Α. στις 22 Φεβρουαρίου του 1912, βρίσκεται δηλαδή στο Χρηματιστήριο 104 συναπτά χρόνια!

Πλέον, θεωρείται ένας από τους πλέον εξωστρεφείς βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, ενώ είναι από τις ελάχιστες εταιρείες του Χ.Α. που ξεπερνούν σε τζίρο τα 2 δισ. ευρώ ετησίως (μαζί με Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Βιοχάλκο) και από τις λιγοστές που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ!

Η Τιτάνας βρίσκεται στην 6η θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α. καθώς αποτιμάται 1,60 δισ. ευρώ (1,52 δισ. ευρώ η… κοινή και 91,6 εκατ. το προνόμιο), στην τιμή των 19,81 ευρώ για την κοινή, ενώ το προνόμιο βρίσκεται στα 12,10 ευρώ. Εντός του 2016 έχει εύρος διακύμανσης μεταξύ των 14,86 και 22,40 ευρώ με μέσο όρο τα 19,31 ευρώ, ενώ κερδίζει το έτος περίπου 10%.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από τα 1,59 δισ. ευρώ σε 1,61 δισ. ευρώ, ενισχύθηκαν δηλαδή κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης p/bv βρίσκεται στο 1,02.

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αυξήθηκε από 717 εκατ. ευρώ σε 724,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο βραχυπρόθεσμος από 26,3 εκατ. βρέθηκε στα 152,2 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν ελάχιστα στα 164,2 εκατ. ευρώ από 168,1 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης αυξήθηκε από 0,36 σε 0,44, επίπεδο που δεν παύει να αποτελεί ένα πολύ ικανοποιητικό μέγεθος.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές από αρνητικές κατά 8 εκατ. γύρισαν σε θετικές κατά 77 εκατ. ευρώ περίπου (λόγω των έκτακτων από ΗΠΑ).

titan

Ιστορικό

Η Τιτάνας ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1902 από τον Νικόλαο και τον Ανδρέα Χατζηκυριάκο και αποτελεί το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο, ενώ η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Μετρά δηλαδή 114 χρόνια λειτουργίας, όντας ένας από τους πλέον ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, στην πιο… εμβληματική της μορφή. Άλλωστε, δε θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι έχει «χτίσει» το μεγαλύτερο τμήμα της Αθήνας και όχι μόνο!

Στο διάβα αυτών των 114 ετών έχει βγάλει έξι προέδρους του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), ενώ δραστηριοποιείται με εργοστάσια σε δέκα χώρες. Διαθέτει εργοστάσια παραγωγής στις Η.Π.Α, στην Αίγυπτο και στα Βαλκάνια, ενώ έχει δικά της ορυχεία και λατομεία!

Το περασμένο καλοκαίρι, μετά από μισό αιώνα στην εταιρεία, ο κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος αποχώρησε από την προεδρία της Τιτάν, της οποίας υπήρξε πρόεδρος την τελευταία 20ετία, έχοντας παρουσία στον όμιλο περίπου 50 χρόνια!

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017