Την τιμή στόχο 35 ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών μειώνει η JP Morgan

Την τιμή στόχο 35 ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών μειώνει η JP Morgan λόγω των επιπτώσεων που θα υποστούν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αντίθετα, “εμπιστεύεται” την πορεία μόνο τριών μετοχών, αυξάνοντας τις τιμές στόχους, των HSBC, Standard Chartered και DNB.

.
Σύμφωνα με την JP Morgan, η απόφαση του ΗΒ να αποχωρήσει από την ΕΕ προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε μείωση των εκτιμήσεων για την κερδοφορία κατά 13% έως το 2018.

.
Ο λόγος για τον οποίο προχωρά στην επί τα χείρω αναθεώρηση είναι οι χαμηλότερες εκτιμήσεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι ενέργειες των κεντρικών τραπεζών για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

.
Ειδικότερα, οι αναλυτές της JP Morgan εκτιμούν ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί με ρυθμό κατά -0,4%  χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση.
Δηλαδή πλέον εκτιμάται ανάπτυξη 1,5% και όχι 1,9%, ενώ η ανεργαία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία.

Με βάση τα παραπάνω, η JP Morgan μειώνει τις τιμές στόχους 35 τραπεζικών μετοχών που καλύπτει και μόνο εκείνες των HSBC, Standard Chartered και DNB αυξήθηκαν.
Ειδικότερα:

* ,