Την προτίμησή της στην Alpha Bank, έναντι των άλλων τραπεζών, επαναδιατυπώνει η Euroxx

Η τιμή στόχος στα 0,45 ευρώ υποδεικνύει περιθώρια ανόδου έως και +61% για τη μετοχή της Alpha Bank
Την προτίμησή της στη μετοχή της Alpha Bank, έναντι των άλλων ελληνικών τραπεζών, επαναδιατυπώνει η Euroxx, στη νέα έκθεσή της “Alpha Bank – Q4’14 Results Comment: Strengthened B/S Ahead of a Volatile 2015”, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της τράπεζας για το 2014.
Η Euroxx δίδει τιμή στόχο στα 0,45 ευρώ για την Alpha Bank, υποδεικνύοντας περιθώρια ανόδου έως και +61%, καθώς και σύσταση overweight.
Όπως εκτιμά η χρηματιστηριακή, η Alpha Bank διαθέτει ικανοποιητική κεφαλαιακή θέση, ενώ υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για συνέργειες, λόγω της απόκτησης της Emporiki Bank.
Υπενθυμίζεται εδώ πως για το 2014 η Alpha Bank εμφάνισε καθαρές ζημιές ύψους 329,7 εκατ. ευρώ λόγω των δαπανών αναδιάρθρωσης και των αυξημένων προβλέψεων.
Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια για το ίδιο χρονικό διάστημα, διαμορφώθηκαν στα 7,652 δισ. ευρώ.
Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν στα 2,391 δισ. ευρώ έναντι 2,087 δισ. ευρώ το 2013.
Επίσης, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω σε 62% στο τέλος του 2014 έναντι 54% κατά το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας πλήρως το αποτέλεσμα του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) από την ΕΚΤ.
Ακόμη, η Alpha Bank σημείωσε ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 13,1% 1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded Basel III).
* ,