Τεχνική Ολυμπιακή: Σημάδια ανάκαμψης, αλλά και… μεγάλο ”ρεζιλίκι”

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της προκύπτουν τα εξής βασικά xρηματοοικονομικά στοιχεία:

α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2014 σε 70,30 εκατ. έναντι 42,84 εκατ. την χρήση 2013.

β)Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη 0,29 εκατ., έναντι ζημιών 9,76 εκατ. της χρήσης 2013.

γ)Τα λειτουργικά αποτελέσματα– EBITDA – για το 2014 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα στα 9,69 εκατ. έναντι ζημιών 6,89 εκατ. την χρήση 2013.

δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για την κλειόμενη χρήση 2014 σε ζημιές ευρώ 9,29 εκατ χιλ. έναντι ζημιών 29,13 εκατ. το 2013.

ε) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 320,66 εκατ. έναντι των 322,44 εκατ. στο τέλος
του 2013.

Εκείνο που δεν πρόκειται ποτέ η διοίκησή της να μας… ανακοινώσει είναι το πως επιτρέπει η μτχ της να ”ξεφτυλίζεται ” στο ταμπλό στη τιμή των 70 και 75 σεντς με την αποτίμησή της στα… 25 εκατ. ευρώ. Μιλάμε για τεράστιο ”ρεζιλίκι”.
http://bankingnews.gr/