... το κακό για τα Ελληνικά Πετρέλαια - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

…<<Τετράτωσε>> το κακό για τα Ελληνικά Πετρέλαια

30.07.2015 04:43

“Ενός κακού μύρια έπονται”… πάει γάντι με την περίπτωση του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Και ιδού το γιατί…

Μόλις πριν λίγες ημέρες διετάχθη μερικός φορολογικός έλεγχος…

Συγκεκριμένα με απόφαση της κ. Σαββαΐδου ανατέθηκε στον προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) της ΓΓΔΕ η διενέργεια μερικού φορολογικού ελέγχου στα ΕΛΠΕ για επιστροφή ΦΠΑ των χρονικών περιόδων 1η Ιανουαρίου 2014 – 31 Μαρτίου 2014 και 1η Οκτωβρίου 2014 -31 Δεκεμβρίου 2014.

Στη βάση της ίδιας απόφασης ανατέθηκε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων η έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων, καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

*******

Σχεδόν ταυτόχρονα ανοίγει η αγορά του Ιράν, αλλά ατυχώς τα πράγματα δεν θα είναι όπως πρώτα καθότι μας προέκυψαν τα Capital Controls… Μάλιστα από το 2016 δεν θα δίνουν πίστωση οι Ιρανοί, οι οποίοι θα ζητήσουν και την εξόφληση των οφειλών που πρέπει να ανέρχονται σε 600 εκατ. περίπου.

*******

Και τώρα επιβεβαιώνεται η απόφαση των Αζέρων να εγκαταλείψουν την εξαγορά της ΔΕΣΦΑ αφού δεν τους παραχωρείται το 66% [λόγω άρνησης της Κομισιόν].

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ της όλης ιστορίας… 

[Εγκρίθηκε και από το ΔΣ των Ελληνικών Πετρελαίων η πώληση του ΔΕΣΦΑ στην αζέρικη SOCAR, που έχει υποβάλει τη σχετική προσφορά, ύψους 400 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ. Τα ΕΛΠΕ ως μέτοχος με ποσοστό 35% στη ΔΕΠΑ ελέγχουν αντίστοιχο ποσοστό των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Η SOCAR εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή θα αποκτήσει το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ, 31% από το Δημόσιο και 35% από τα ΕΛΠΕ].

Οι Αζέροι τώρα, απλά αναμένουν το τέλος Αυγούστου όπου λήγει η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής που έχουν καταθέσει. Φυσικά και δεν αποχωρούν νωρίτερα της διαδικασίας, για να μην έχουν και οικονομικές απώλειες…

Ετσι τα ΕΛΠΕ στερούνται μίας σημαντικής προσόδου, γατί με τα μετρητά που θα εισέπρατταν θα βοηθούσαν την απομόχλευση του δανεισμού τους…

********

Και δεν φθάνουν όλα τα ανωτέρω, έρχεται τώρα και η… είδηση ότι η Κυβέρνηση επειδή δεν επιθυμεί την πώληση του 100% του ΑΔΜΗΕ σκέπτεται να προχωρήσει στη πώληση του ποσοστού που κατέχει στον όμιλο των ΕΛΠΕ [περί τα 33% με 35%]. Αλλη μία παράμετρος δηλαδή που θα επιβαρύνει το τερματικό τοπίο της μετοχής τους, όταν με το καλό ανοίξει το Χ.Α.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017