Τα ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ για τον Eurostoxx600 από τους αναλυτές της Goldman SACHS και ο όμιλος Μυτιληναίου

ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ: Τον Eurostoxx600 οι αναλυτές της Goldman SACHS τον βλέπoυν να παίζει με ένα P/e 15,8, με ev/ebitda 10,2, με απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών 3,7%, με μερισματική απόδοση 3%, με σχέση P/bv 2, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 9,1% και με καθαρό περιθώριο κέρδους 6,6%.

 
ΧΑ – Προσέγγιση: Επικεντρωνόμαστε ακόμη πιο πολύ – σχεδόν αποκλειστικά – με τις μετοχές εταιρειών που κερδίζουν από την ενδυνάμωση του δολαρίου, την εξασθένηση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης…
 
ΕΝΩ και οι δείκτες τους βρίσκονται σε απίστευτα discounts από τα προαναφερθένα μεγέθη των αναλυτών της Goldman Sachs. Μπορεί κι αυτές να δεχθούν πιέσεις άμεσα λόγω της θεωρίας των συγκοινωνούντων δοχείων, αλλά θα ανακάμψουν σχετικά γρήγορα…
ΚΙ αυτό γιατί το έξυπνο χρήμα τις έχει θέσει στο περισκόπιό του και θα ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με αυτές…
 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Είναι ένας βιομηχανικός όμιλος που διαθέτει ισχυρή θέση στην διεθνή αγορά αλουμινίου, με δυνατότητα να βελτιωθεί περαιτέρω από το πιο αδύναμο ευρώ και τις χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου. 

Μάλιστα, αναμένει υψηλές ταμειακές ροές την περίοδο 2015-16 από τα κέρδη της Αλουμίνιο και της ΜΕΤΚΑ, ενώ θα υποστηριχθεί από τον κλάδο της ενέργειας, συνεχίζοντας τη διαδικασία απομόχλευσης και προσφέροντας υψηλότερες κεφαλαιακές αποδόσεις. 

Η 100% θυγατρική Protergia εμφανίζεται σε καλή θέση εν μέσω βελτίωσης της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, όπου η ζήτηση φαίνεται ότι θα αυξηθεί και οι χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου θα την καταστήσει ελκυστική επιλογή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συγκρίνοντας δε τους αριθμοδείκτες του τίτλου του με τους αντίστοιχους που θέτουν οι της GS ως ανωτέρω, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε… 

* ,