Τα ΕΧΑΕ και πως πρέπει να προσεγγίζεται η μετοχή τους…

Στα 5,10 από 5,60 ευρώ μείωσε την τιμή – στόχο για την μετοχή των ΕΧΑΕ η IBG σε έκθεση στην οποία διατηρεί την σύσταση “ΑΓΟΡΑ”.

H νέα αποτίμηση αντανακλά την πιο συντηρητική στάση της χρηματιστηριακής για το μέσο ημερήσιο τζίρο του Χρηματιστηρίου αλλά και την μεταβλητότητα στις Ξένες Αγορές.

Η IBG προβλέπει για φέτος ότι η ΕΧΑΕ θα καταγράψει καθαρά κέρδη 8 εκατ. και πωλήσεις 33 εκατ. ευρώ.

Εξυπακούεται ότι τα ΕΧΑΕ δεν αποτιμώνται βάσει πολλαπλασιαστού κερδών, αλλά πρωτίστως των:-

  • Brand name, Eν δυνάμει προσδοκιών (παρθένο το έδαφος), Aνύπαρκτου δανεισμού, Yψηλών ταμειακών διαθεσίμων, Eλκυστικών διανομών (μέρισμα+επιστροφή κεφαλαίου)…

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πραγματοποιήθηκε επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,2275 ευρώ ανά μετοχή, με το σχετικό δικαίωμα να αποκόπτεται την Παρασκευή 01/07/2016 (μετά την λήξη της συνεδρίασης)

Η μετοχή έχει πλησιάσει τα επίπεδα της περιόδου προ του BREXIT…

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (χθες): Προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις 08.07.2016 28.200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,15 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγών 117 χιλ. ευρώ. Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.213.440 ίδιες μετοχές (3,39% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

  Τελευταίων 7 ημερών 4,110 4,260 0,00 270.813 1.052 1.129.323
  Τελευταίων 30 ημερών 3,850 5,050 -17,43 3.332.775 8.764 14.745.714
  Τελευταίων 3 μηνών 3,850 5,560 -16,10 13.000.580 28.189 64.063.562
  Τελευταίων 6 μηνών 3,400 5,560 -15,93 25.865.080 55.511 122.575.288
  Τελευταίων 12 μηνών 3,250 5,850 17,46 45.987.020 97.967 220.404.403