Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Κέρδη 121,5 εκατ. στη χρήση 2015 (+17%) - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Κέρδη 121,5 εκατ. στη χρήση 2015 (+17%)

29.09.2016 01:27

Με καθαρά κέρδη ύψους 121,5 εκατ. ευρώ έκλεισε τη χρήση 2015 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤπΔ) καταγράφοντας άνοδο κατά 17,3%, χάρη στη σημαντική αύξηση του μερίσματος που εισέπραξε από το Κοινό Κεφάλαιο νομικών προσώπων, που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση την περασμένη χρονιά στα 174,6 εκατ. ευρώ από 158,7 εκατ. ευρώ το 2014, ενώ σε επίπεδο καθαρών εσόδων από προμήθειες το ΤπΔ έγραψε ζημιές 5,5 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά καθαρά του έσοδα ανήλθαν στα 241,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο κατά 113,6% σε σχέση με το 2014 χάρη στα μερίσματα ύψους 70 εκατ. ευρώ που εισέπραξε από το Κοινό Κεφάλαιο της ΤτΕ.

Στο Κοινό Κεφάλαιο είναι τοποθετημένα τα κεφάλαια που έχει στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα οποία στις 31.12.2015 είχαν αποτίμηση 2,04 δισ. ευρώ. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για τοποθετήσεις σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια ελληνικού Δημοσίου.

Τα κέρδη προ προβλέψεων απομειώσεων και φόρων διαμορφώθηκαν στα 227,5 εκατ. ευρώ από 146,1 εκατ. ευρώ ενώ το ΤπΔ σχημάτισε εντός της χρήσης 2015 προβλέψεις 105 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα προ φόρων κέρδη να διαμορφωθούν στα 121,5 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο χορηγήσεων και απαιτήσεων του ΤπΔ σε ενοποιημένη βάση ( σ.σ μαζί με την εταιρεία ειδικού σκοπού που ελέγχει τα δάνεια που τιτλοποιήθηκαν) ανερχόταν στο τέλος του 2015 σε 4,97 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής το υπόλοιπο των χορηγήσεων διαμορφωνόταν, κατά την ίδια ημερομηνία σε 4,46 δισ., με τις συσσωρευμένες προβλέψεις στα 376,2 εκατ. ευρώ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017