ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ (THREE PARALLEL CANDLESTICKS)

ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΗΡΟΠΗΓΙΑ (THREE PARALLEL CANDLESTICKS)
Ο σχηματισμός “Τρία Παράλληλα Κηροπήγια” αποτελείται από τρεις περιόδους του ίδιου χρώματος και αποτελεί σημάδι αναστροφής της τρέχουσας τάσης ή συνέχειας (όπως θα δείτε σε επόμενο άρθρο εκπαίδευσης για τους σχηματισμούς κηροπηγίων συνέχειας), ανάλογα με την μορφή με την οποία κάθε φορά εμφανίζεται.

Στην περίπτωση όπου τα κηροπήγια είναι πράσινου χρώματος, ο σχηματισμός καλείται “Τρία Παράλληλα Ανοδικά Κηροπήγια“, ενώ εάν τα κηροπήγια είναι κόκκινου χρώματος, καλείται “Τρία Παράλληλα Καθοδικά Κηροπήγια“.

Ανοδική/καθοδική αναστροφή

Στην περίπτωση όπου τα τρία παράλληλα κηροπήγια εμφανισθούν στο τέλος της κίνησης, προς την αντίθετη κατεύθυνση, τότε οι ολοένα υψηλότερες/χαμηλότερες τιμές κλεισίματος αναδεικνύουν το σθένος που επικρατεί στην αγορά, καθώς μια ανατροπή της τάσης προσπαθεί να εξελιχθεί με σταθερά βήματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΝΤΡΑΚΟΜ
Προειδοποίηση για αναστροφή

Όταν ο σχηματισμός τριών παράλληλων κηροπηγιών έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • η πρώτη περίοδος είναι ένα μακρύ κηροπήγιο προς την κατεύθυνση της τρέχουσας τάσης
  • τα κηροπήγια της δεύτερης και τρίτης περιόδου έχουν σταδιακά ολοένα και μικρότερο μέγεθος
  • η δεύτερη και τρίτη περίοδος σημειώνουν ολοένα και χαμηλότερα νέα υψηλά και ανοίγουν σε επίπεδα τιμών χαμηλότερα (σε ανοδική κίνηση) / υψηλότερα (σε καθοδική κίνηση) από το μέσο του σώματος της προηγούμενης περιόδου,

σημαίνει ότι η τρέχουσα τάση οδεύει στο τέλος της και ο σχηματισμός αποτελεί αγοραστικό ή πωλητικό σήμα, εάν εμφανισθεί κατά την εξέλιξη καθοδικής ή ανοδικής κίνησης, αντίστοιχα.

Συσσώρευση πριν την αναστροφή

Σε αυτήν την περίπτωση, το πρώτο μικρού σώματος κηροπήγιο ακολουθείται από ένα μακρύ ανοδικό κερί και ο σχηματισμός ολοκληρώνεται με ακόμα ένα μικρού σώματος κηροπήγιο.

Αυτός ο σχηματισμός καταδεικνύει μια περίοδο συσσώρευσης στην αγορά, πριν η τάση αντιστραφεί.

* ,