ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Υψηλά 12μήνου και πόσο απέχουν τώρα από αυτά…

Η παράθεση απλά και μόνον των αριθμών μας απαλλάσσει από τον σχολιασμό…

ΕΤΕ: 3,3700 ευρώ στις 15 Απριλίου 2014 – σαν σήμερα δηλαδή – και απόσταση 230%…

ΑΛΦΑ: 0,7840 ευρώ στις 10 Ιουνίου 2014 και απόσταση 245%…

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,0000 ευρώ στις 10 Ιουνίου 2014 και απόσταση 650%…

ΕΥΡΩΒ: 0,4630 ευρώ στις 2 Μαίου 2014 και απόσταση 430%…

* ,