Τράπεζες: Ο στόχος, η διαχείρηση, η υλοποίηση, ο σχεδιασμός, οι εκτιμήσεις, η ανησυχία, η πρόταση…. | Mikrometoxos.gr

Τράπεζες: Ο στόχος, η διαχείρηση, η υλοποίηση, ο σχεδιασμός, οι εκτιμήσεις, η ανησυχία, η πρόταση….

22.11.2016 00:03

Ο ΣΤΟΧΟΣ: Eπιτεύξιμο θεωρούν τον στόχο για μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά περίπου 7 με 8 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2017 οι τράπεζες και οι επιδόσεις στο έτος αυτό είναι το πρώτο, κρίσιμο, ορόσημο για την πορεία επιτυχούς κάλυψης των στόχων που φθάνουν έως το τέλος του 2019.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τα μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank στο «μέτωπο» της διαχείρισης των καθυστερήσεων αποτιμήθηκαν θετικά και μάλιστα σε αυτή την πρόοδο, η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί από την Εθνική στις 23 Νοεμβρίου και την Alpha Bank  στις 30 Νοεμβρίου, αποδίδεται και η «ευφορία» στη χρηματιστηριακή αγορά και στους τίτλους του κλάδου το τελευταίο διήμερο.

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: Οι τράπεζες «τρέχουν» την υλοποίηση των στόχων, οι οποίοι θα έχουν εξειδικευθεί σε τριμηνιαία βάση έως το τέλος του 2017 και θα κληθούν να τους επικαιροποιήσουν το 2018 με ορίζοντα το 2020, ενώ κάτι ανάλογο θα γίνεται κάθε χρόνο μέχρι οι επισφάλειες του εγχώριου κλάδου να «πέσουν» στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Στην τριετία έχει σχεδιαστεί η μείωση κατά τουλάχιστον 40 δισ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων…

  • Με έναν συνδυασμό ρυθμίσεων ύψους 15 δισ. ευρώ, πωλήσεων της τάξης των 6 με 7 δισ. ευρώ, ρευστοποιήσεων για είσπραξη 5 με 6 δισ. ευρώ και διαγραφών ύψους 15 δισ. ευρώ.
  • Ως το τέλος του 2017 εκτιμάται ότι θα γίνουν διαγραφές δανείων ύψους 3 δισ. ευρώ, ρυθμίσεις ύψους 2 δισ. ευρώ και ρευστοποιήσεις για ακόμη 2 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις δεν θα είναι αξιοσημείωτες.
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ: Ενώ για το 2017 οι στόχοι φαίνονται να είναι επιτεύξιμοι σχετικά άνετα υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόμη και με μικρή επιδείνωσή τους…
  • Στη διετία 2018-2019, οπότε πέφτει το μεγαλύτερο βάρος της προσπάθειας, είναι κρίσιμη η βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
  • Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου είναι καίρια – κυρίως η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου και η καθιέρωση των νέων κανόνων εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως και η λειτουργία της αγοράς και διαχείρισης «κόκκινων» δανείων.
Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Ανησυχία επικρατεί στα επιτελεία των τραπεζών για τον τρόπο με τον οποίο θα αγοράσει ο ESM τα ομόλογα EFSF ύψους 27,5 δισ. ευρώ που κατέχουν.
  • ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η Πειραιώς κατέχει 9,5 δισ. ευρώ ομόλογα EFSF, η Eurobank 8 δισ. η Εθνική 6,3 δισ. και η Alpha bank 3,7 δισ. σύνολο 27,5 δισ. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility – EFSF)
Η ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο ESM να αγοράσει τα ομόλογα αυτά όχι στο fair value που θέλουν οι τράπεζες, αλλά στο book value που θέλει ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός.
  • Εάν αυτό συμβεί ο ESM αγοράσει τα EFSF ομόλογα στο book value τότε οι τράπεζες θα εμφανίσουν μια σωρευτική ζημία ή κατά το ορθότερο απώλεια εσόδων περίπου 500-600 εκατ ευρώ σε βάθος ετών.
  • Οι τράπεζες αντιθέτως πιέζουν οι αγορές να πραγματοποιηθούν στο fair value, ώστε να κερδίσουν 500 εκατ σε βάθος ετών»
  • Εάν ο ESM επιβάλλει αγορές στο book value, αυτό θα σημαίνει ότι όλες οι τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν ορισμένους οικονομικούς τους στόχους.
  • Οι αγορές ομολόγων EFSF και η αντικατάσταση τους από νέα ομόλογα θα αποτελεί κίνηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μέτρων για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους με βραχυπρόθεσμα μέτρα, περιορισμένης εμβέλειας.
  • Η επίδραση όλων των βραχυπρόθεσμων μέτρων στο χρέος θα αφορά περίπου 110-120 δισ. δάνεια, αλλά το όφελος για την ελληνική οικονομία θα είναι σχεδόν αδιάφορο.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017