ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: Το δικό της 6μηνο – τα σημαντικότερα μεγέθη της

Στα 56 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου για το α’ εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, που δόθηκαν σήμερα, Πέμπτη 28 Ιουλίου, στη δημοσιότητα, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

__
Περιορισμένα ήταν, ωστόσο, τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου, που ανήλθαν περίπου στα 6 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα εκτιμά, πάντως, ότι η θετική δυναμική συνεχίστηκε κατά το β’ τρίμηνο, με τα προβληματικά δάνεια (δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών) να μειώνονται κατά 1 δισ. ευρώ το εν λόγω διάστημα. Συνολικά, το α’ εξάμηνο του έτους, τα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ ή 18%.

___
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις βελτιώθηκε στο 53%. Παράλληλα, το β’ τρίμηνο του 2016 σημειώθηκε αύξηση των καταθέσεων των πελατών κατά περισσότερο από 600 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά 1,8 δισ. από την αρχή του έτους, στο σημερινό επίπεδο των 2 δισ. ευρώ, αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου, ενώ ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 βελτιώθηκε στο 14,4%.

___
Επιπλέον, τα λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις για το β’ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε περίπου 135 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 146 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2016 και τα συνεχή σημαντικά λειτουργικά κέρδη διοχετεύτηκαν σε αυξημένες χρεώσεις προβλέψεων και απομειώσεων, υποστηρίζοντας την ταχύτερη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Τα κέρδη του β’ εξαμήνου αναμένεται να διοχετευθούν με παρόμοιο τρόπο, εκτιμά η τράπεζα.

___
Οι χρεώσεις προβλέψεων και απομειώσεων για το β’ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε περίπου 108 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 70 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2016. Σημειώνεται, τέλος, ότι το κόστος του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης ύψους 57 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο 2016, καλύφθηκε από το κέρδος από την πώληση της επένδυσης στη Visa Europe ύψους 58 εκατ. ευρώ.