ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ – Μιλάμε για… ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ!!

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:
Ο κωδικός που… φορτώθηκε στο Aνοιγμα με τα 50 χιλ. τεμάχια του ΑΛΦΑΤΠ έναντι του υψηλότατου τιμήματος των50 ευρώ!!! 
Και που αργότερα θα μπορούσε να τα διαθέσει εισπράττοντας μέχρι και 6 χιλ. ευρώ + κάτι ψιλά.
Αν μπορούσαν να μιλήσουν τα τερματικά, θα μαθαίναμε ποιός ήταν ο … άτυχος και ποιός ο τυχερός…
Μιλάμε για… ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ.
Να αναλογισθείτε ότι η επόμενη πράξη έγινε στο 0,1000 [ από το 0,0010!!!]. 

 

* ,