ΤΙΤΑΝ: Με την γλώσσα των αριθμών… | Mikrometoxos.gr

ΤΙΤΑΝ: Με την γλώσσα των αριθμών…

14.11.2014 14:28

ΤΙΤΑΝ: Ο όμιλος αποτιμάται σε 1,53 δισ. ευρώ και διαπραγματεύεται με P/bv στο 1,03 ενώ ο δείκτης δανειακής μόχλευσης ανέρχεται στο 0,36.

Η μετοχή του στα 19,1000 ευρώ με χαμηλό – υψηλό 12μήνου στα 16,1000 και 26,8000 ευρώ ενώ στη 2ετία εμφανίζει εύρος διαπραγμάτευσης μεταξύ των 11,3100 και των 26,8000 ευρώ. Στο +35% από την προ 23τίας τιμή του στα 13,40 ευρώ (14.11.2012). Στο +11,2% ο γ.δ.

Ο μέσος όρος της για την 2ετία στα 18,2300 ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα άλλαξαν χέρια 41,5 εκατ. τεμάχια ήτοι το 54% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 4,0000 ευρώ η ονομαστική αξία και στα 19,00 ευρώ η λογιστική του τίτλου του..

ΤΙΤΑΝ(ΙΙ): Στα 30,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 9μηνο του 2014 (με συναλλαγματικό bonus 21 εκατ. ευρώ…) έναντι ζημιών 14,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 880 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σταθερά τα Ebitda στα 146,6 εκατ. ευρώ.

Θετικές οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 94,6 εκατ. ευρώ από 81 εκατ. στο περυσινό 9μηνο.

Απασχολεί προσωπικό 5273 ατόμων έναντι των 5218 πέρυσι, ενώ για αμοιβές μελών δ.σ. και δ/ντικών στελεχών κατέβαλε 3,67 εκατ. ευρώ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017