ΤΙΤΑΝ: Η χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου στις 30.09.2016 | Mikrometoxos.gr

ΤΙΤΑΝ: Η χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου στις 30.09.2016

03.11.2016 12:18
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ….
Στα 121,9 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Τιτάν στο 9μηνο του 2016, σε σύγκριση με κέρδη 36,2 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1,124 δισ. ευρώ εμφανίζοντας άνοδο 9,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,1% στα 205 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, τα  αποτελέσματα του Ομίλου βελτιώθηκαν σημαντικά το εννεάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την άνοδο της αγοράς στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.124,2 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2015.
Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,1% και ανήλθαν σε €205 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €121,9 εκ., σε σύγκριση με κέρδη €36,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα θετικά από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά €79,4 εκ.
Το 3ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε την υψηλότερη κερδοφορία τριμηνιαίων αποτελεσμάτων των τελευταίων 5 ετών.
Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,2% και ανήλθε σε €400,4 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα €85,5 εκ., παρουσιάζοντας βελτίωση 42,8%.

___________________

ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΥΝΘΗΜΑ

TITAN: Αποτιμάται σε 1,65 δισ… ευρώ στη τιμή των 20,2100 ευρώ (και…12,00 ευρώ ο ΤΙΤΠ). Εύρος διακύμανσης για το 2016 μεταξύ των 14,86 και 22,40 ευρώ με μέσο όρο τα 19,31 ευρώ… Και στο +15%…
ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ πάντως αυξήθηκαν από τα… 1,59 δισ. ευρώ σε… 1,61 δισ. ευρώ, ενισχύθηκαν δηλ. κατά … 20 εκατ. ευρώ… Με το p/bv στο 1,02.
Ο ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ δανεισμός αυξήθηκε από 717 εκατ. ευρώ σε 724,7 εκατ. ευρώ… Ο βραχυπρόθεσμος από 26,3 εκατ. βρέθηκε στα 152,2 εκατ. ευρώ… 
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ διαθέσιμα μειώθηκαν κατά τι από 168,1 εκατ. σε 164,2 εκατ. ευρώ… 
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ δανειακής μόχλευσης αυξήθηκε από 0,36 σε 0,44 που δεν παύει να αποτελεί ένα πολύ ικανοποιητικό μέγεθος…
ΟΙ ελεύθερες ταμειακές ροές από αρνητικές κατά 8 εκατ. γύρισαν σε θετικές κατά  77 εκατ. ευρώ περίπου…. 

 

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017