ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ανακοίνωση για την τιμή ανοίγματος αύριο… | Mikrometoxos.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Ανακοίνωση για την τιμή ανοίγματος αύριο…

25.05.2015 19:40

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26/05/2015, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (25/05/2015): € 1,09 και 30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 0,934.

Προσαρμοσμένη τιμή : € 0,934

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (25/05/2015): € 1,09
Ανώτατο όριο  +30% : €  1,41

Κατώτατο όριο -30% : € 0,654

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017