ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ | Mikrometoxos.gr

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

07.01.2015 11:27

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 29/4/2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 30/4/2014 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 5/1/2015 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ  ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,8640 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 9.319,77 ευρώ.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017