Σωλ. Κορίνθου: Με 85,88% η Viohalco Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Σιδενόρ από τη Viohalco στις 22 Ιουλίου | Mikrometoxos.gr

Σωλ. Κορίνθου: Με 85,88% η Viohalco Μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της Σιδενόρ από τη Viohalco στις 22 Ιουλίου

23.07.2015 13:59

 

(α) λόγω της ολοκλήρωσης, στις 22-7-2015, της διασυνοριακής συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Σιδενόρ από την Viohalcο, η Σιδενόρ μετά τις 22-7-2015, δεν κατέχει πλέον δικαιώματα ψήφου στην εταιρία, ήτοι το ποσοστό της διαμορφώνεται σε 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (124.170.201) της, έναντι 97.539.856 δικαιωμάτων ψήφου (78,55%) που κατείχε προ της ολοκληρώσεως της διασυνοριακής συγχωνεύσεως, στις 22-7-2015, με βάση την τελευταία γνωστοποίηση στις 18/11/2013, και

(β) λόγω της ολοκλήρωσης της ως άνω διασυνοριακής συγχωνεύσεως, η Viohalcο, μετά τις 22-7-2015, κατέχει συνολικά στην εταιρία, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου (124.170.201) της, τον ίδιο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή 106.640.015, ήτοι ποσοστό 85,88%, όπως και κατά την τελευταία γνωστοποίηση στις 18/11/2013.

Συγκεκριμένα, η Viohalcο μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχωνεύσεως κατέχει πλέον στην εταιρία, άμεσα 99.033.131 δικαιώματα ψήφου (79,76%) και έμμεσα 7.606.884 δικαιώματα ψήφου (6,12%).

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017