Σχόλια, κρίσεις και συμπεράσματα από και για τον κόσμο του Χ.Α. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Σχόλια, κρίσεις και συμπεράσματα από και για τον κόσμο του Χ.Α.

31.03.2015 09:08

ΟΠΑΠ: Ο οργανισμός εμφάνισε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, τονίζει η Eurobank Equities σε έκθεσή της για τη μετοχή, στην οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 12,90 ευρώ και σύσταση “Αγοράς”. Στο δ’ τρίμηνο, τα EBITDA του Οργανισμού υπερέβησαν τις εκτιμήσεις κατά 20% περίπου, ως αποτέλεσμα των ισχυρών πωλήσεων, κυρίως στο “Τζόκερ”.

http://bankingnews.gr/
ΜΠΕΛΑ: H μετοχή της Jumbo συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, επέστρεψε σε βραχυπρόθεσμο ανοδικό κανάλι και η επόμενη τεχνική αντίσταση εντοπίζεται στα 10,20 ευρώ. Στα 7,5100 ευρώ στις 19 Μαρτίου και τώρα στα 9,6800 ευρώ, με ανοδική διαφυγή της τάξης του 29%. Η Αlpha Finance διατηρεί την σύσταση ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ και την τιμή-στόχο των 10,60 ευρώ για την μετοχή της Jumbo.

ΤΕΝΕΡΓ: Αποτιμάται σε 246 εκατ. ευρώ στη τιμή των 2,2500 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε 335,2 εκατ. ευρώ (από 348,4 εκατ.), ο δανεισμός της στα 423,4 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 366,8 εκατ.) και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 168,8 εκατ. (ΔΔΜ: 0,76 και p/bv:  0,73).

ΟΠΑΠ(Ι): Σημαντική άνοδο σημείωσαν στο 2014 τα μεγέθη του τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και κύκλου εργασιών, υπερβαίνοντας όλες τις εκτιμήσεις. Η σχέση Ev/ebitda για το 2104 στο 7,5. Αποτιμάται σε 2,68 δισ. ευρώ με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 2,23. Διαπραγματεύεται στα 8,3900 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 6,75  και 13,65 ευρώ. Στο -5,73% από την αρχή του 2015 με τον γ.δ. στο -6,47%.

ΔΕΗ: Τιμή στόχο τα 16,80 ευρώ ανά μετοχή έδωσαν οι αναλυτές της Alpha Finance κόντρα στις εκ διαμέτρου αντίθετες των συναδέλφων τους σε ξένους οίκους που έχουν δώσει Τ.Στ. δέκα και έντεκα ευρώ χαμηλότερα[!] Εδώ αξίζει να αναφερθεί – ανεξαρτήτως όλων των άλλων – ότι η λογιστική αξία της μετοχής της επιχείρησης ανέρχεται σε 26,43 ευρώ [διαθέτει ίδια κεφάλαια 6,1 δισ. και 232 εκατ. μτχ].

ΜΙΓ: Ζημίες 167,9 εκατ. ευρώ στο 2014, με τα ίδια κεφάλαιά της να μειώνονται σε 500,6 εκατ. ευρώ [από 595,5 εκατ.] ενώ τα ebitda κατέγραψαν εντυπωσιακή μεταστροφή και ανήλθαν σε 64,9 εκατ. από τα 3,85 εκατ. ένα χρόνο πριν… Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στα 926,4 εκατ. και ο μακροπρόθεσμος σε 825,7 εκατ., ήτοι συνολικά στα 1,752 δισ. ευρώ. Με τα ταμειακά διαθέσιμα σε 140,6 εκατ. ευρώ και τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 3,2….

ΚΡΙ – ΚΡΙ: Σε επίπεδο ομίλου, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής, ανήλθαν σε 3,58 εκατ. ευρώ από τα  5.12 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι στα μεγέθη της κερδοφορίας της περιλαμβάνεται και ποσό 1 εκατ. ευρώ περίπου που προέκυψε από το διακανονισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης και εμφανίζεται στο κονδύλι Λοιπών Εσόδων της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Αποτιμάται σε 54,55 εκατ. ευρώ, με την σχέση P/BV να διαμορφώνεται στο 1,17. Διαπραγματεύεται τώρα στα 2,3000 ευρώ, με ελάχιστο – μέγιστο 12μήνου στα 1,4200 – 2,4200 ευρώ. Στο +46,5% από την αρχή του έτους. Τα καθαρά κέρδη του στο 12μηνο διαμορφώθηκαν στα 7,64 εκατ. έναντι 11 εκατ. πέρυσι, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν σε 44 εκατ. από τα 41,1 εκατ. ευρώ του 2013. Με ebitda 19,05 εκατ. ευρώ έναντι των 17,7 εκατ. πέρυσι… Με ev/ebitda κάτω του 3…

KΛΕM: Tα κέρδη μετά από όρους και μη ελεγχόμενα δικαιώματα διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. από 0,9 εκατ. Ο Όμιλος παρουσιάζει ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση έχοντας θετικές λειτουργικές ροές ύψους 19,5 εκατ. Ως αποτέλεσμα αυτού, τα διαθέσιμα είναι υψηλότερα των δανείων κατά περίπου 10 εκατ, από 5 εκατ. το προηγούμενο έτος, επίδοση που επιβεβαιώνει την χρηματοδοτική αυτάρκεια του

ΚΛΕΜ[Ι]: Παράλληλα, ο συνολικός δανεισμός είναι μειωμένος κατά 4,1 εκατ. σε σχέση με το κλείσιμο του 2013. Τα ίδια κεφάλαια είναι σχεδόν διπλάσια των υποχρεώσεων με το δείκτη ιδίων προς ξένα να ανέρχεται σε 2,03 αντικατοπτρίζοντας την περιορισμένη έκθεση και την υγιή οικονομική πορεία του. Ως γνωστόν στη πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04/02/15 αποφασίστηκε η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 4 εκατ. ευρώ, ή αλλιώς 0,1700 ανά μετοχή με ταυτόχρονη ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στις 07/4/2015.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017