Σχόλια, κρίσεις και συμπεράσματα από και για τον κόσμο του Χ.Α. - 4.4.2015 - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Σχόλια, κρίσεις και συμπεράσματα από και για τον κόσμο του Χ.Α. – 4.4.2015

04.04.2015 04:09

FF Group: Τα αποτελέσματα του 2014 επιβεβαίωσαν τις θετικές εκτιμήσεις για το σύνολο του 2014.

Θετικές επιδόσεις σε όλες τις αγορές και κλάδους. Η επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης έχει προστατέψει την κερδοφορία της επιχείρησης από την κάμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πανίσχυρος όμιλος και πανάξιος εκπρόσωπος της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό…

Η αγορά αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών, τα EBITDA και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2015-2016 θα αυξηθούν κατά μέσο όρο κατά 15% και 29% ετησίως αντίστοιχα.

ΦΦΓΚΡΠ: Αποτιμάται σε 1,82 δισ. ευρώ με πολλαπλασιαστή κερδών 12,9 για το 2014, με p/bv 13,7 και ΔΔΜ στο 0,08[!!!]. Η σχέση ev/ebitda διαμορφώθηκε στο 8,7.

ΤΕΝΕΡΓ: Ο αριθμός των ιδίων μετοχών που κατείχε η εταιρεία την 31η ∆εκεμβρίου 2014 ήταν 2.383.843 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 6.17 εκατ. ευρώ. [τιμή κτήσης ανά μτχ μ.ο. στα 2,5900 ευρώ.

ΧΑΡΑΚΕΣ: Τεχνικά, παραμένει κοινό μυστικό ότι η καθοδική διάσπαση των 760 – 759 μονάδων, μπορεί να φέρει νέο κύμα ρευστοποιήσεων από χαρτοφυλάκια που κινούνται με βάση τις τεχνικές ενδείξεις.

Δεν είναι, άλλωστε, καθόλου τυχαίο ότι σήμερα ο Γενικός Δείκτης σημείωσε διπλή πρόσκρουση στις παρυφές των 760 μονάδες και ως “διά μαγείας” αναπήδησε.

Σε κάθε περίπτωση κλείσιμο, για τον Γενικό Δείκτη χαμηλότερα των 754 μονάδων επιβεβαιώνει το σήμα εξόδου, με πιθανή την υποχώρηση προς τις 710 – 693 μονάδες. Το σήμα εξόδου για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης παραμένει στις 222 μονάδες.

VIOCHALCO: Τα µη επαναλαµβανόµενα στοιχεία κατά τη χρήση 2014 περιελάµβαναν ζηµιές αποµείωσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2,4 εκατ. ευρώ, κόστη αδράνειας 0,6 εκ. ευρώ, ζηµιές αποµείωσης επενδύσεων σε ακίνητα 0,3 εκατ. ευρώ και αναστροφή ζηµιών αποµείωσης επενδύσεων σε ακίνητα 5,3 εκατ. ευρώ.

ΑΒΑΞ:Τα αποτελέσµατα Οµίλου το 2014 επιβαρύνθηκαν µε τις παρακάτω έκτακτες και µη οργανικές χρεώσεις συνολικού ύψους 55,7 εκατ. (2013: 16,7 εκατ.).

α) Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους 16,7 εκατ., εκ των οποίων ποσό 11,3 εκατ. αφορά στην θυγατρική ΑΘΗΝΑ κυρίως στο εξωτερικό.

β) Αποµείωση της συνολικής αξίας των συµµετοχών του Οµίλου ύψους 39,0 εκατ., µε αποµείωση κατά 36,0 εκατ. της υπεραξίας της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ και κατά 3,0 εκατ. στις λοιπές συµµετοχές εσωτερικού.

ΛΑΒΙ: Eνοποιηµένα αποτελέσµατα, επιβαρύνονται από λογιστικές αποµειώσεις και διαγραφές άυλων παγίων ύψους 10,0 εκατ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Το δ’ τρίµηνο κάθε άλλο παρά δηµιούργησε θετικές εντυπώσεις, καθώς ακόµα ο κλάδος φαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρώσει απόλυτα τις κινήσεις αναδιάρθρωσης.

Επιπλέον οι αποµειώσεις που καταγράφηκαν ναι µεν είχαν το άλλοθι το χαµηλών αποτιµήσεων, όμως από την άλλη πλευρά δεν παύουν να δηµιουργούν προβληµατισµό ως προς την ανθεκτικότητα των αριθμητικών μεγεθών σε δύσκολες συγκυρίες.

Οι ελληνικές τράπεζες µπορεί να είναι φθηνές σε σχέση µε τα κεφάλαια τους, αν όµως αλλάξει η νοµοθεσία για τον αναβαλλόµενο φόρο στην Ευρώπη τότε ενδεχοµένως όσες από τις τράπεζες έχουν κάνει εντατική χρήση του µέτρου πιθανό να κληθούν να καλύψουν το κενό µε ποιοτικότερα κεφάλαια.

Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι θα τεθεί επί τάπητος πλησιάζοντας προς το Φθινόπωρο και αυτό ίσως αποτελεί και τον σοβαρότερο σκεπτικισµό από όσα προέκυψαν και αφορούν σε αυτή την περίοδο τον αδιάκοπα δοκιμαζόμενο ”κλάδο – κλειδί ” για τα πάντα όλα…

Aegean: Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους της χρήσης περιλαµβάνουν τη θετική επίδραση ποσού 11,7 εκατ. ευρώ στην πρόβλεψη φόρου που θεωρείται µη επαναλαµβανόµενη.

Centric: Τα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής και επενδυτικής λειτουργίας εµφανίζουν ζηµία 2,3 εκατ. περίπου. Aφορά ζηµία από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας σε κινητές αξίες στις 31.12.2014

Kαι κυρίως στην αποµείωση αξίας µειοψηφικής συµµετοχής σε εταιρεία που εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο συµµετοχών του οµίλου το 2010.

NHΡΕΑΣ: Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για τον τίτλο που ξαναβυθίζεται προς τα ιστορικά χαμηλά και την αντίδραση λόγω του πρόσφατου deal της εισηγμένης με τις πιστώτριες Τράπεζες να αποδεικνύεται απόλυτα βραχύβια και “εστία” εγκλωβισμού ακόμα και στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ: Δεύτερο στη σειρά πλαφόν και από το 0,20 στο 0,24 ευρώ με ελάχιστα τεμάχια και με τους αγοραστές να ζητούν 100 χιλ. τμχ στο κλείσιμο της Πέμπτης(!).

http://bankingnews.gr/bankingnews-questions-and-answers1/
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017