Συρρίκνωση -0,4% με -0,6% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2015

Συρρίκνωση  -0,4% με -0,6% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2015

Μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά -0,4% με -0,6% σε τριμηνιαία βάση (και κυκλικά προσαρμοσμένους όρους) με τον αντίστοιχο ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται μεταξύ 0,0% και 0,2%.
Αυτές είναι οι νέες εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank, η οποία δημοσίευσε σήμερα τη νέα έκδοση του περιοδικού της δελτίου Greece Macro Monitor με τίτλο «Παρουσίαση οικονομετρικού υποδείγματος για την εκτίμηση του ελληνικού ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο».
Συγγραφέας της έκθεσης είναι ο Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank.
Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες μεταβολές που σημειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν ως ακολούθως: τριμηνιαία μείωση 0,38% (έναντι του 3ου τριμήνου του 2014) και ετήσια αύξηση 1,31% (έναντι του 4ου τριμήνου του 2013).
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις για το ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θεωρούνται αυστηρά προκαταρκτικές, καθώς η ροή των μακροοικονομικών στοιχείων που αφορούν την εν λόγω περίοδο θα συνεχιστεί τους επόμενους δύο μήνες. Σημειώνεται ότι η πρώτη επίσημη εκτίμηση (flash estimate) για το ΑΕΠ της Ελλάδας το 1ο τρίμηνο του έτους αναμένεται να δημοσιευθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. την 15η Μαΐου 2015.
Για το σύνολο του έτους 2015, συνεχίζουμε να αναμένουμε ελαφρώς θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας, κυρίως λόγω προσδοκιών για περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας στον τουριστικό κλάδο, επιβράδυνση του ρυθμού μεταβολής των εισαγωγών και  μικρή θετική επίδραση (0,13 ποσοστιαίες μονάδες) από τη βάση σύγκρισης με το προηγούμενο έτος (carry over).
Τονίζεται δε ότι μια από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την επαλήθευση της ανωτέρω πρόβλεψης είναι η ταχεία άρση της αβεβαιότητας που πηγάζει από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεων με τους επίσημους δανειστές με στόχο την υλοποίηση των συμφωνιών του  Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου του 2015.
* ,