Συνεδρίαση εντυπωσιακής μεταβλητότητας και στην Αγορά Παραγώγων – οι “short”, αύξησαν σημαντικά τις ανοιχτές θέσεις

Συνεδρίαση εντυπωσιακής μεταβλητότητας, με συνεχείς αλλαγές προσήμων και στην Αγορά Παραγώγων. Αξιοπρόσεκτη η μείωση του όγκου συναλλαγών στο συμβόλαιο του δείκτη, ενώ αύξηση παρουσίασαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (99.526 συμβόλαια).

Κινητικότεροι, προς το τέλος της συνεδρίασης οι “short”, αύξησαν σημαντικά τις ανοιχτές θέσεις που έφθασαν τα 50.441 συμβόλαια, από τα οποία τα 49.092 συμβόλαια αφορούν τον πρώτο μήνα.

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 19.341, 18.733 για τον Φεβρουάριο και 608 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 253,25) κινήθηκε μεταξύ 244,75 και 264 μονάδων, αυξάνοντας την υπάρχουσα υποτίμηση στο 1,80%. Οι τελευταίες πράξεις έγιναν με υποτίμηση 2,3%.

Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (42.785 Εθνική, 26.616 ΟΠΑΠ, 55.000 ΑΔΑΚ20, 5.015 ΔΕΗ, 15.045 ΕΧΑΕ, 13.000 Μυτιληναίος), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΤΕ (1.185), ΔΕΗ (1.687), Alpha Bank (18.939), Εθνική (22.371), Πειραιώς (32.592), Eurobank (16.224), ΟΠΑΠ (1.304), Μυτιληναίο (920), MIG (1.478), Ελλάκτωρα (335), ΕΧΑΕ (471), ΓΕΚ (680), Jumbo (255), Motor Oil (170), Ελ. Πετρέλαια (184), Τέρνα Ενεργειακή (109).

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap διαμορφώθηκε στο 73%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 784 δικαιώματα (451 calls και 333 puts).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank (45.107.686 τεμ.), Eurobank (9.772.468 τεμ.), Πειραιώς (25.272.609 τεμ.), Εθνική (1.919.602 τεμ.).

Ας σημειωθούν τα 620 δικαιώματα πώλησης για την Εθνική, λήξεως Μαρτίου, τα 300 με τιμή εξάσκησης τα 1,10 ευρώ και τα άλλα 320 με τιμή εξάσκησης τα 1,30 ευρώ.

* ,