Στρατής Πολυχρονέας: “Μπορεί να δημιουργούνται οι συνθήκες για την τέλεια καταιγίδα στις Αγορές;”

“Μπορεί να δημιουργούνται οι συνθήκες για την τέλεια καταιγίδα στις Αγορές;”

Μπορεί το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία να εντείνει την αβεβαιότητα;

Ποιο θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα στη Βρετανία μετά από τρείς μήνες;

Θα υπάρξουν νέα δημοψηφίσματα;

Είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση και δη η Γερμανία, να προχωρήσει ταχύτερα και με πιο αποφασιστικά βήματα στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;

Θα αλλάξει η πολιτική λιτότητας που εφαρμόζεται στην Ευρωζώνη;

Βασικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, όχι μόνο για να αποκρυπτογραφήσει κανείς εν μέρει την πορεία των Αγορών, αλλά για να μπορέσει να αντιληφθεί τον αντίκτυπο του “Brexit” στην Οικονομία, τις Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στην Κοινωνία.

Η τελευταία, όλο και συχνότερα πλέον, καλείται να “βγάλει τα κάστανα από την φωτιά”, γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν ή δε μπορούν να το κάνουν. Δυστυχώς όμως αυτό το έλλειμμα πολιτικής οδηγεί στα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Η Παγκοσμιοποίηση και οι πολιτικές λιτότητας έχουν αρχίσει και δοκιμάζουν τα όρια των Δυτικών Κοινωνιών, καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες αναζητούν την επιστροφή στην Εθνική κυριαρχία και την φυγή από τις οιεσδήποτε είδους Ενώσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από Αυτές.

Η ετυμηγορία του “Brexit” (51,9% υπέρ, έναντι 48,1% κατά) και η γεωγραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει μια μάχη μεταξύ Βορρά και Νότου (εξαιρουμένου του Λονδίνου και οικονομικά εύρωστων Περιοχών), ότι δηλαδή συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Χωρών.

Είναι αλήθεια, ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και η Μεγάλη Βρετανία ήταν προετοιμασμένες για αυτό το αποτέλεσμα και τις συνέπειες που θα έχει. Ωστόσο η πρώτη εικόνα σήμερα, όπως άλλωστε μπορεί να διαπιστώσει κανείς από την παρακολούθηση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, είναι μεγαλύτερη υποχώρηση για τις Χώρες της Ευρωζώνης και μικρότερη για τη Μεγάλη Βρετανία.

Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς τι θα σημάνει επιτάχυνση της ανάπτυξης της Μεγάλης Βρετανίας μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της μεταβλητότητας θα προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στα Χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναζητούν επενδυτικά καταφύγια χαμηλού ρίσκου ακόμα και σε αρνητικά επιτόκια.

* ,