Στο Πι και Φι για τους μικρομετόχους του X.A | Mikrometoxos.gr

Στο Πι και Φι για τους μικρομετόχους του X.A

07.01.2017 00:19
Από τώρα έχει ξεχωρίσει ο νικητής της χρονιάς των εισηγμένων εταιρών σε ότι αφορά το ύψος της κερδοφορίας. Η Motoroil εκτός από την καταγραφή του υψηλότερου αποτελέσματος στην ιστορία της (2015: 204 εκατ. ευρώ) φαίνεται ότι θα είναι η πιο κερδοφόρος εταιρία στο ΧΑ για το 2016.

Ο αυξημένος φόρος στα μικτά κέρδη του ΟΠΑΠ έχει στερήσει περί τα 50 εκατ. ευρώ προ φόρων κερδοφορίας από το εννεάμηνο. Η αύξηση της φορολογίας ως ποσοστό του ενεργητικού  έχει επηρεάσει αρνητικά και τις εταιρίες διαχείρισης ακινήτων (ΑΕΕΑΠ). Οι δύο κατασκευαστικές εταιρίες (ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ) είχαν ικανοποιητικό γ’ τρίμηνο με διψήφια αύξηση (+23% και +25% στον κύκλο εργασιών και διψήφια αύξηση στα μερικά αποτελέσματα.

  • Η βελτίωση στον κύκλο εργασιών έρχεται από την κατασκευαστική δραστηριότητα ενώ η βελτίωση στην κερδοφορία έρχεται από την επίδοση στο τομέα των ΑΠΕ και των παραχωρήσεων.
  • Tόσο οι θυγατρικές Ανεμος και Τέρνα Εενεργειακή πέτυχαν αύξηση 55% και 98% της καθαρής κερδοφορίας τους στο γ’ τρίμηνο το οποίο αποδίδεται αφενός στην αύξηση της εγκατεστημένης δυναμικότητας, αφετέρου στις πολύ καλές ανεμολογικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο αυτή.

ΙΝΤRACOM: Δυσαναλογία μεγεθών και αποτίμησης δείχνουν οι δείκτες…

Αποθέματα:  43,67 εκατ. Απαιτήσεις από πελάτες: 274,14 εκατ. από 271 εκατ. ευρώ. Σύνολο Καθαρής θέσης: 251,72 εκατ. από 256,46 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 70,2 εκατ. από 65,72 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 125,06 εκατ. από 124,12 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 95,54 εκατ. από 58,4 εκατ. ευρώ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 7,23 εκατ. από εκροές 65,24 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 185,35 εκατ. από 184,34 εκατ. ευρώ. ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: 29,1 εκατ. από 33,63 εκατ. ΚΕΡΔΗ : Ζημίες 2,4 εκατ. ευρώ από κέρδη 0,92 εκατ. ευρώ. ΕΒΙΤDA: 12,1 εκατ. από 15,5 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 1,27 εκατ. ευρώ. PRICE/Book value: 0,17 (εξαιρετικό).. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,40 (αρκετά καλό)
______

ΔΡΟΜΕΑΣΚφση 3,96 εκατ. ευρώ (τιμή μτχ 0,1140  ευρώ), ΧΑΜ-ΥΨΗΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ στα 0,0660 και 0,4000 ευρώ με απόδοση -65,66%. Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας:  26,19 εκατ. από 26,76 εκατ. ευρώ.. P/BV: 0,15  Βook value μετοχής: 0,7400 ευρώ… Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 23,47 εκατ. από 23,29 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 4,34 εκατ. από 2,78 εκατ. ευρώ…

Related image

  • Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 1,66 εκατ. από 1,04 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ:  26,1 από 25 εκατ. ευρώ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ:  1 από 0,94. Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες:  (ο,32 εκατ.) από 0,19 εκατ. Σύνολο εισροών /εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες:  (51 χιλ.) από (447 χιλ. ευρώ)
  • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ:  (ο,37 εκατ.) από (0,26 εκατ.). ΚΕΡΔΗ (ζημίες 578 χιλ. ευρώ)  από (980 χιλ. ευρώ) πέρυσι… Κέρδη  ανά μετοχή (0,0167)  από (0,0284) το 2015… Ρ/Ε (6μηνο): ΑΡΝΗΤΙΚΟ… Ebitda 1,01 εκατ. από 0,61 εκατ. ευρώ.. EV/EBITDA(9μηνο): – Κύκλος εργασιών 5,57 εκατ. από 3,11 εκατ.ευρώ… ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 200 από 177 άτομα… Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ:  37,6 χιλ.ευρώ…

______

Phoenix Capital: Η επόμενη κρίση του γουάν έφτασε – Έρχεται κατάρρευση των αγορών! {βρε ζόρια που τραβάνε…}

______

Entersoft (Αποτελέσματα 6Μ:2016):

Αν και μικρή σε μέγεθος, η εταιρία έχει καταφέρει να σταθεί εξαιρετικά στην αγορά προσφέροντας ειδικευμένα συστήματα ERP. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν αύξησης της τάξεως του 50% διατηρώντας το θετικό πρόσημο στις πωλήσεις του εξαμήνου (+7%).

Η Entersoft αναμένει ενίσχυση των εσόδων για την συνέχεια του 2016 και από νέα προϊόντα όπως το WMS (WarehouseManagementSystem) Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης Αποθηκών και Διανομών.

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,230 1,230 0,00
30 ημερών 1,000 1,380 -10,87
3 μηνών 1,000 1,380 -10,87
6 μηνών 1,000 1,380 -10,87
12 μηνών 1,000 1,380 -10,87

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 648 χιλ. ευρώ (+120%), δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός, η καθαρή ταμειακή θέση είναι 1,67 εκατ. ευρώ ενώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας που είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου είναι 5,48 εκατ. ευρώ.

Από τις 9 Νοεμβρίου οι μετοχές της Entersoft  είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,12 ανά μετοχή.

ENTERSOFT 2015 2016 Y-o-Y
EUR thous. (%)
Πωλήσεις 5.026 5.390 7,2%
Λειτουργικά κέρδη 729 1.144 56,9%
Περιθώριο λειτ. Κερδων 14,5% 21,2% +672 bps
Καθαρά Κέρδη 295 648 119,7%
Περιθώριο καθ. Κερδών 5,9% 12,0% +615 bps

______

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 ήταν 511 εκατ. ευρώ, έναντι των 414 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Τέλος, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 αυξήθηκαν σε 146,6 εκατ. ευρώ (129,6 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015). P/bv: 1,1 και ΔΔΜ: 3,5 από 3,2.

______

F.H.L. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ τα σημαντικότερα μεγέθη της στο 6μηνο: Ελεύθερες ταμειακές ροές: 16 εκατ. από 9,5 εκατ. ευρώ… Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης: 17.653.960 από 9.908.759.. Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας: 51.493.114 από 45.576.318… Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1.642.112 από 2.189.483
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 1.286.721 από 1.817.341

Ο όμιλος κατά την τρέχουσα χρήση απασχόλησε 313 άτομα προσωπικό. Πέρυσι απασχόλησε 289 άτομα. Κύκλος εργασιών:  25.638.193 από 23.595.432. ΚΕΡΔΗ: 6.674.389 από 5.773.088… ΕΒΙΤDA: 11.149.627 από 11.155.525.
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 77 εκατ. ευρώ… P/Bv: 1,5. ΔΔΜ.: Δεν υπάρχει ( Ταμείο 6πλάσιο των δανείων!!).. EV/EBITDA: 4,5!!! με βάση τα ebitda 6μήνου…

______

FLEXOPACK: Πωλήσεις 33 εκατ. ευρώ από 29,4 εκατ., Ebitda 5,37 εκατ. από 3,97 εκατ. , κέρδη 2,22 εκατ. από 1,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Με φορολογικό συντελεστή 26% το 2015 και 29% εφέτος…

  • Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανήλθαν στα 15,8 εκατ. ευρώ (13 εκατ.), οι δανειακές υποχρεώσεις της σε 13,85 εκατ. (14,37 εκατ.) δηλ. αρνητικός ο καθαρός δανεισμός της(!)… Επομένως, ανύπαρκτος ο ΔΔΜ.
  • Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν από 49,14 εκατ. σε 51,18 εκατ. ευρώ. ‘Ητοι P/bv 0,70. Ο πολλαπλασιαστής κερδών με βάση το 6μηνο διαμορφώνεται στο 16,5 και ο δείκτης Ev/Ebitda στο 5,5(!!!!) για το 6μηνο.
  • Η μτχ ξεκίνησε το 2016 από τα 2,6000 ευρώ με χαμηλό – υψηλό  12ΜΗΝΟΥ 2,1100 και 3,0800 ευρώ.
  • Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες:  5,53 εκατ. ευρώ από 870 χιλ. πέρυσι…
  • Απασχολούµενο προσωπικό την 30/6/2016 : Οµίλου 308 άτοµα (282)
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017