Στο ΠΙ και ΦΙ από τον κόσμο των αγορών**

Καμμιά φορά συμβαίνουν κι αυτά τα… ευτραπελο-απίστευτα… Συγκεκριμένα:-

 • Η εταιρία με την δεύτερη υψηλότερη καθαρή κερδοφορία του α’ εξαμήνου δεν βρίσκεται στην σύνθεση του FTSE-25. Μάλιστα δεν βρίσκεται καν σε διαπραγμάτευση στην αγορά του ΧΑ.
 • Η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες λοιπόν εμφάνισε κέρδη 139,5 εκατ. ευρώ, ναι κέρδη εξαμήνου! Το γιατί η εταιρία με τζίρο 14,8 εκατ. ευρώ έκανε 10 φορές υψηλότερα κέρδη από το τζίρο της έχει την εξήγηση του στο λογιστικό χειρισμό των οφειλών της προς τους δανειστές της:
 • Related image
 • «Στις 2 Μαρτίου 2016 η Εταιρεία προχώρησε στη διαγραφή των εναπομενουσών οφειλών μετά την ικανοποίηση μέρους των οφειλών με την μεταβίβαση των μετοχών και την εισφορά ολοκλήρου του ενεργητικού και μέρος του Παθητικού στον Όμιλο Σελόντα. Η διαγραφή που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα περιόδου διαμόρφωσε κέρδος ποσού 141 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 121 εκ. ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα.
 • Τα κέρδη προ φόρων στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα € 139,2 εκατ., έναντι ζημιών € 10,67 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου».
 • Μετά από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και η δραστηριότητα της εταιρίας έχουν περιέλθει εξ ολοκλήρου στην εταιρία Σελόντα η οποία από την συναλλαγή απέκτησε και 23,1 εκατ. ευρώ τραπεζικό δανεισμό.

…………..

ΣΧΟΛΙΟ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Σε κάθε σχεδόν δημοσίευση μεγεθών των εισηγμένων εταιριών υπάρχουν αριθμοί που προκαλούν το ενδιαφέρον περισσότερο από πλευράς λογιστικού χειρισμού και λιγότερο από επενδυτική σκοπιά. Οι δυνατότητες που δίνει η λογιστική σε μια απεικόνιση πολλές φορές οδηγούν σε παραδοξότητες, ειδικά σε εταιρίες που έχουν δύσκολο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον.

Επιπλέον ένα νούμερο έχει μια συγκριτική βάση. Αν δηλαδή μια εταιρία κάνει κέρδη 1 εκατ. ευρώ δεν λέει απαραίτητα και κάτι. Αν όμως η κεφαλαιοποίηση της είναι 1 εκατ. ευρώ τότε μάλλον θα πρέπει να εξεταστεί η ποιοτική προέλευση των κερδών καθώς μπορεί να αποτελεί μια εν δυνάμει επενδυτική ευκαιρία. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν στο πρώτο εξάμηνο του 2016 σε ασυνήθιστο βαθμό δίνοντας ένα… εξωτικό τόνο στους συγκεντρωτικούς πίνακες.

……………

Ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ: 

 • Καρέλιας: Εδώ το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο στην κερδοφορία η οποία είναι για μια ακόμα περίοδο εξαιρετική (30,6 εκατ. ευρώ +30% σε σχέση με πέρυσι) αλλά στις κινήσεις που καταγράφονται εντός του ισολογισμού.
 • Ο όμιλος έχει επενδύσει 93,3 εκατ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματικών διαθεσίμων ωστόσο στο εξάμηνο παρατηρείται αύξηση του δανεισμού και μείωση των διαθεσίμων, εικόνα μάλλον ασυνήθιστη για τα ιστορικά δεδομένα της εταιρίας.
 • Related image
 • Η μείωση των διαθέσιμων αποδίδεται στην καταβολή του αυξημένου φόρου κατανάλωσης λόγω αποθεματοποίησης των προϊόντων.
 • Δηλαδή η εταιρία προκατέβαλε μέρος του φόρου με τον προηγούμενο συντελεστή φορολογίας προκειμένου να κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ανταγωνιστικές τις τιμές των προϊόντων της!
 • Για το σκοπό αυτό η εταιρία δανείστηκε 90 εκατ. ευρώ από την Alpha bank το οποίο εξόφλησε ολοσχερώς τον Αύγουστο του 2016.

…………..

ΙΛΥΔΑ: 

 • Η εταιρία γύρισε σε κερδοφορία αλλά η επιστροφή έγινε με απομείωση δανειακών υποχρεώσεων ύψους 812 χιλ. ευρώ.
 • Το μέγεθος μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά για μια εταιρία που έχει τζίρο 1,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και 4,4 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση έχει κάνει διαφορά.
 • Related image
 • Η απομείωση αφορά δάνειο της Εθνικής Τράπεζας στο οποίο έχουν διαγραφεί τόκοι συμβατικοί και εξωλογιστικοί τόκοι ενώ έχουν ρυθμιστεί οι δόσεις για υπόλοιπο δανείου ύψους 2,8 εκατ. ευρώ έως το 2031.

_______________________________

**TOY MANOY XATZHΔΑΚΗ

Δημοσιεύτηκαν μαζί με πολλά άλλα θέματα+σχόλια του στο φύλλο του περασμένου Σάββατου της εφημερίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

* ,