Στα 5 δισ. η πλεονάζουσα ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών – Μειώνονται τα haircuts στα collaterals | Mikrometoxos.gr

Στα 5 δισ. η πλεονάζουσα ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών – Μειώνονται τα haircuts στα collaterals

20.08.2015 11:40
Με τις υφιστάμενες παραδοχές το ELA (Μηχανισμός Έκτακτης Ρευστότητας) δεν μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά, οι ελληνικές τράπεζες είναι 100% εγκλωβισμένες.
Στα 5 δισεκ. ευρώ εκτιμάται η πλεονάζουσα ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών η οποία λόγω των capital controls βαίνει αυξανόμενη καθώς οι εκροές είναι λιγότερες από τις εισροές καταθέσεων.
Τα 5 δισεκ. ρευστότητα επιτρέπουν
1)Μειώσεις του ELA στα 89,7 δισεκ. από 90,5 δισεκ. ωστόσο η συνολική εξάρτηση των τραπεζών από το ευρωσύστημα παραμένει στα 129 δισεκ.
2)Οι καταθέσεις είχαν μειωθεί έως τα 119 δισεκ. για να σταθεροποιηθούν περίπου στα 120 δισεκ. την τρέχουσα περίοδο.
Σχετική εικόνα
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ΕΚΤ μετά την αξιολόγηση του Οκτωβρίου και αν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα – οι πρόωρες εκλογές προφανώς και λειτουργούν ανασταλτικά – θα εξετάσει να μειώσει τα haircuts στα collaterals των ελληνικών τραπεζών μετά την αξιολόγηση του Οκτωβρίου και ουσιαστικά να απελευθερώσει 14-15 δισεκ. εγγυήσεις.
Μια τέτοια εξέλιξη θα αλλάξει το μείγμα της αντλούμενης ρευστότητας και θα μειώσει περαιτέρω το ELA.
Όμως υπό ποιες παραδοχές μπορεί το ELA να μειωθεί δραστικά και να μηδενίσει όπως στα μέσα του 2014;
Για να αλλάξει το σκηνικό ρευστότητας θα πρέπει οι καταθέσεις να αυξηθούν περίπου 40 δισεκ σενάριο απίθανο ή να μειωθούν αισθητά τα υπό χρηματοδότηση στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών.
Σχετική εικόνα
Υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει ένα έλλειμμα, ένα χάσμα ρευστότητας 87-88 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες και ταυτόχρονα είναι αδύνατη η αύξηση των καταθέσεων.
Αν δεν μειωθούν αισθητά τα υπό χρηματοδότηση στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών – κοινώς να μειωθούν αισθητά τα δάνεια – οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να διαθέτουν για χρόνια υψηλή εξάρτηση από το ευρωσύστημα και την ΕΚΤ.
Με τις υφιστάμενες παραδοχές το ELA δεν μπορεί να μειωθεί ουσιαστικά, οι ελληνικές τράπεζες είναι 100% εγκλωβισμένες.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017