Στα 2,00 ευρώ η τιμή στόχος για την ΕΤΕ [Euroxx]

 

Ισχυρά παραμένουν τα επίπεδα ρευστότητας της Εθνικής, παρά τα εμπόδια, αναφέρει η Euroxx, στην ειδική έκθεσή της “Strong Liquidity Position Despite Headwinds”, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών μεγεθών της Εθνικής Τράπεζας για το 2014. 

 

Η Euroxx επιβεβαιώνει την σύσταση ”Απόδοση ανώτερη της αγοράς” για τη μετοχή της EΤΕ καθώς και την τιμή στόχο στα 2,00 ευρώ. Η τιμή στόχος στα 2,00 ευρώ ενέχει προοπτική ανόδου της μετοχής έως και +58%. 


Όπως εξηγούν οι αναλυτές της η ΕΤΕ διαθέτει υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού και ενισχυμένα επίπεδα ρευστότητας. Ταυτόχρονα, μέσω εταιρικών δράσεων, υπάρχει προοπτική για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης.
* ,