Σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ενέργειας Στόχος από το 2020 κανένας προμηθευτής με ποσοστό λιανικής πάνω από 50% | Mikrometoxos.gr

Σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ενέργειας Στόχος από το 2020 κανένας προμηθευτής με ποσοστό λιανικής πάνω από 50%

13.08.2015 04:03

Σταδιακό άνοιγμα της αγοράς ενέργειας
Στόχος από το 2020 κανένας προμηθευτής με ποσοστό λιανικής πάνω από 50%

Σαρωτικές αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς φέρνει το τρίτο Μνημόνιο, με τη μεγαλύτερη έμφαση να δίδεται στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
Στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ώρες αναφέρεται ρητά πως από την 1η Ιανουαρίου 2020, κανένας προμηθευτής ηλεκτρισμού δεν θα πρέπει να κατέχει μερίδιο πάνω από 50%, της αγοράς λιανικής.
Ειδικότερα στο Νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

Σχετική εικόνα
1. Τον Σεπτέμβριο, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020.
2. Οι τιμές στις οποίες θα γίνονται οι δημοπρασίες θα πρέπει να καλύπτουν το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ.
3. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, τότε οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συμφωνήσουν με τους θεσμούς σε διαρθρωτικά μέτρα.
4. Έως το 2020 καμία επιχείρηση ηλεκτρισμού δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα.
5. Μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εκτιμήσει την δυνατότητα εκπλήρωσης του στόχου. Στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία επίτευξης, θα προτείνει μέτρα ενώ σε περίπτωση που κάποια εταιρεία, δεν συμμορφώνεται με μέτρο ή μέτρα που της έχουν επιβληθεί θα της επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρόστιμο κατ’ ελάχιστο 5% και μέγιστο 10% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Τι προβλέπεται για τον ΑΔΜΗΕ

Σχετική εικόνα

Στη μητρική ΔΕΗ θα παραμείνουν τα πάγια του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ενώ θα μεταβιβαστεί σε μια νέα εταιρεία, εντελώς ανεξάρτητη από τη ΔΕΗ, η διαχείριση του συστήματος ηλεκτρισμού. Σε αυτή την εταιρεία θα μπορούν εν συνεχεία να μπουν ιδιωτικά κεφάλαια, funds, Ασφαλιστικά Ταμεία, κλπ.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγοράς ενέργειας

Με βάση τα όσα συμφωνήθηκαν και περιλαμβάνονται στο Νομοσχέδιο έως τον Οκτώβριο, οι αρχές θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επενδύσεων.

Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Έως την 30ή Μαΐου του 2016, η ΔΕΠΑ και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση το λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων τους στη ΡΑΕ. Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου προβλέπεται ως το 2018. Στόχος είναι να διαχωριστεί η δραστηριότητα της εμπορίας από αυτήν της διαχείρισης των δικτύων πόλης.


Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου, στόχος είναι να μπορούν οι καταναλωτές στο εξής να επιλέγουν ελεύθερα προμηθευτή και να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και γι’ αυτό έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι τρεις ΕΠΑ υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας διαχείρισης των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους.

Προς επανεξέταση η φορολόγηση

Τον Οκτώβριο, θα επανεξεταστεί η φορολόγηση της ενέργειας, θα ενισχυθεί η οικονομική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ΡΑΕ, ενώ ως τον Δεκέμβριο, οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρηματοδότηση.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017